• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Obecní úřad

oú doubravcice

OÚ Doubravčice

Obecní 94

282 01

tel.: 321 677 901
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz

Úřední hodiny:
PO   9 - 10.30 h
ST    9 - 11, 15-17 h

IČ: 00235369
DIČ: CZ-00235369
č. účtu 427918339/0800


Zastupitelé

Jaroslav Prkno, starosta
Kristýna Holubová, místostarostka

František Chmelenský,  Martin Hladík,
Miroslav Hájek, Petra Kněžourová,
Martin Kubica

zastupitelé obce od října 2014Mapa obce

Mapa obce Doubravčice

odkaz mapa obce
Ke shlédnutí zde

Výročí 680 let obce

smlouva 1331V roce 2011 jsme si připomenuli 680 let od první dochované písemné zmínky o naší obci. Jedná se o darovací listinu s pečetí krále Jana Lucemburského, datovanou v srpnu 1331.
Oslavy tohoto výročí úspěšně proběhly 3.- 4. září 2011. Fotografie z oslav a ze slavnostního požehnání nové obecní kapličky naleznete ve fotogalerii.

Znak obce

V lednu roku 2011 zadalo zastupitelstvo obce tvorbu znaku a vlajky pro naši obec. Návrh zpracoval Mgr. Jan Tejkal (Heraldická tvorba Ostrava). Obci bylo předloženo několik variant, z nichž byla zvolena finální verze (č. 15).  Návrh znaku a vlajky  byl předán Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která ho v listopadu 2011 schválila.  K předání dekretu symbolů obce, předsedkyní Poslanecké sněmovny, došlo v lednu  2012. Více info ZDE.

Krizová čísla

Starosta
v případě krizové situace v katastru obce Doubravčice: 776 324 423
Lékaři - při bezprostředním ohrožení života: 155
- lékařská pohotovost Kolín: 321 723 000
- nemocnice Kolín: 321 756 111, nemocnice s poliklinikou Č. Brod: 321 610 811

ČEZ - 840 850 860
Policie
- 158
- Č. Brod: 321 622 361
- Kostelec n.Č.l: 974 874 720

Hasiči
- 150

PDF Tisk Email
Napsal uživatel alena.k   
Čtvrtek, 03 Únor 2011 16:07
seznam článků
Kaplička - obnova
Kaplička - průběh stavby
Kaplička - rozpočet
Kaplička - sponzoři
Všechny strany
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /mnt/web-data1/doubravcice_cz/public_html/www/images/stories/doplnky/zamostny logo.jpg
There was a problem loading image resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png

Obnova obecní kapličky

kaplicka detail pohlednice

Během roku 2009 se začal realizovat nápad, vrátit obci na náves obecní kapličku.
Doubravčice nikdy neměly vlastní kostel, v minulosti patřily pod farnost Hradešína, dnes jsou příslušností u úvalské farnosti. Na návsi však stávala, v místě původní  staré tereziánské zvoničky (vidláku), obecní kaplička z počátku 1. republiky. Kaplička přečkala ještě válečné období,  ale s nástupem komunismu byla odstraněna.

Bylo dohodnuto, že stavba kapličky nezatíží obecní rozpočet, potřebné finanční a materiální prostředky budu získány a) veřejnou peněžní sbírkou b) dobrovolnými příspěvky=materiálem. Obec věnovala pro stavbu místo na obecním pozemku na návsi a připravuje úpravu zeleně. Navržena byla konsekrace (požehnání) kapličky po jejím dokončení, v rámci  výročí 680 let obce.

Informace o průběhu stavby byly průběžně zveřejňovány zde na obecních stránkách, na obecní vývěsce a v obecním zpravodaji.

Od roku 2011 je kaplička dominantou obce, v období svátku sv. Jiří je zde sloužena krátká venkovní mše a před Štědrým dnem se zde koná vánoční zpívání a rozdávání Betlémského světla.


Z historie

Stavba označovaná běžně za kapličku je vedena v Protokolech místního zastupitelstva (archiv Kolín) pod názvem kamenná zvonička, neboť na jejích vrcholu byl umístě zvon a stavba nebyla vysvěcena (resp. nejsou zatím žádné záznamy).
Tato kaplička stávala od r. 1923 na návsi, vlevo od pomníku padlým v 1. sv. válce; stržena byla na počátku 50. let. Předtím zde stávala dřevěná zvonice, tzv. vidlák. Jeho nutnost vycházela z tzv. ohňového patentu císařovny Marie Terezie (r. 1751) -  patent nařizoval každé obci mít povinně zvoničku, jejíž zvon varoval obyvatele před vzniklým požárem a jeho nebezpečím. U nás v obci ji nařídila postavit majitelka panství, Marie Terezie, kněžna z Liechtensteinu a zaplatila její zvon (stejně jako dalších 32 zvonů do obcí na svém černokosteleckém panství). Domněnka, že zvon z "vidláku" byl znovu použit se nepotvrdila. Z Protokolů místního zastupitelstva v Dobravčicích z let 1896 - 1928 vyplynulo, že původní zvon v době výstavby kamenné zvoničky (kapličky) neexistoval a musel se v Praze zakoupit nový.Zatím jediná nalezená podoba zvoničky/kapličky se zachovala na staré pohlednici. Má-li někdo jiné vyobrazení, popis či další informace týkající se této stavby, uvítám o jejich poskytnutí.

 Aktualizováno Středa, 10 Únor 2016 14:49