• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Obecní úřad

oú doubravcice

OÚ Doubravčice

Obecní 94

282 01

tel.: 321 677 901
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz

Úřední hodiny:
PO   9 - 10.30 h
ST    9 - 11, 15-17 h

IČ: 00235369
DIČ: CZ-00235369
č. účtu 427918339/0800


Zastupitelé

Jaroslav Prkno, starosta
Kristýna Holubová, místostarostka

František Chmelenský,  Martin Hladík,
Miroslav Hájek, Petra Kněžourová,
Martin Kubica

zastupitelé obce od října 2014Mapa obce

Mapa obce Doubravčice

odkaz mapa obce
Ke shlédnutí zde

Výročí 680 let obce

smlouva 1331V roce 2011 jsme si připomenuli 680 let od první dochované písemné zmínky o naší obci. Jedná se o darovací listinu s pečetí krále Jana Lucemburského, datovanou v srpnu 1331.
Oslavy tohoto výročí úspěšně proběhly 3.- 4. září 2011. Fotografie z oslav a ze slavnostního požehnání nové obecní kapličky naleznete ve fotogalerii.

Znak obce

V lednu roku 2011 zadalo zastupitelstvo obce tvorbu znaku a vlajky pro naši obec. Návrh zpracoval Mgr. Jan Tejkal (Heraldická tvorba Ostrava). Obci bylo předloženo několik variant, z nichž byla zvolena finální verze (č. 15).  Návrh znaku a vlajky  byl předán Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která ho v listopadu 2011 schválila.  K předání dekretu symbolů obce, předsedkyní Poslanecké sněmovny, došlo v lednu  2012. Více info ZDE.

Krizová čísla

Starosta
v případě krizové situace v katastru obce Doubravčice: 776 324 423
Lékaři - při bezprostředním ohrožení života: 155
- lékařská pohotovost Kolín: 321 723 000
- nemocnice Kolín: 321 756 111, nemocnice s poliklinikou Č. Brod: 321 610 811

ČEZ - 840 850 860
Policie
- 158
- Č. Brod: 321 622 361
- Kostelec n.Č.l: 974 874 720

Hasiči
- 150

PDF Tisk Email
seznam článků
Historie
Stručné dějiny obce
Všechny strany


Dějiny obce v datech

1300 př.n.l. první osídlení
5 stol.př.n.l. halštatské hradiště
2. pol. 10.stol.      
zánik opevněného slovanského hradiště
996 obec v majetku pražského knížete
1331 první písemná zmínka - Eliška Přemyslovna dává ves v manství
1337 odkup pozemků Dětřichem, zakladatelem kláštera v Klášterní Skalici
1357 stavba hradu Šember
1360 stavba dvora a tvrze Dolánky (1360 -?)
1579 v majetku rodu Smiřických
1621 majetek převzal Albrecht z Valdštejna
1623 v držení knížete Karla z Lichtenštejna
1712 majitelkou Marie Terezie Savojská, roz. kněžna z Lichtenštejnu
1754 pravidelná poštovní doprava v kraji
1760 stavba zvoničky na návsi (odstraněna r. 1923)
1770 první řádně stanovený učitel v Doubravčicích
1771 první číslování domů v obci
1777 vznik podrobné mapy panství (Alois I. Liechtenstein)
1780 doklad o 20 domech v obci Doubravčice
1849 zrušení poddanství
1850 zřízení okresního hejtmanství v Kostelci
1851 postaven křížek na cestě směr Masojedy manželi Blanskými z Doubravčic
1858 panství přebírá Jan II.Liechtenstein
1865 povodeň, protržení rybníků pod Doubravčicemi
1866 ubytování pruských vojáků, následná cholera v obci a okolí
1868 zřízení okresního hejtmanství a politicko-soudního úřadu v Českém Brodě
1891 založení Sboru dobrovolných hasičů v Doubravčicích
1898 umístění Jubilejního kamene Jana II. Lichtensteina pod obcí u Šembery
1912 založení kampeličky v obci (zrušena 1952)
1921 konfiskace majetku rodu Lichtenštejnů, slavnostní odhalení Pomníku padlých v 1. sv. válce
1923 stavba obecní kapličky svépomocí (odstraněna cca 1950)
1935 pravidelné autobusové spojení Č. Brod - Doubravčice - Úvaly
1942 zřízení obecního rozhlasu
1943 zadání vybudování obecního koupaliště na dolní návsi  (dnes je zde KD)
1945 vznik MNV
1946 položení základního kamene KD Marie Majerové
1960 zrušení okresu Český Brod a přechod obce do okresu Kolín
1975 zrušení základní školy pro nedostatek žáků
2013 obecní MŠ
2014 obecní vodovod a kanalizace