• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

Obecní úřad

oú doubravcice

OÚ Doubravčice

Obecní 94

282 01

tel.: 321 677 901
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz

Úřední hodiny:
PO   9 - 10.30 h
ST    9 - 11, 15-17 h

IČ: 00235369
DIČ: CZ-00235369
č. účtu 427918339/0800


Zastupitelé

Jaroslav Prkno, starosta
Kristýna Holubová, místostarostka

František Chmelenský,  Martin Hladík,
Miroslav Hájek, Petra Kněžourová,
Martin Kubica

zastupitelé obce od října 2014Mapa obce

Mapa obce Doubravčice

odkaz mapa obce
Ke shlédnutí zde

Výročí 680 let obce

smlouva 1331V roce 2011 jsme si připomenuli 680 let od první dochované písemné zmínky o naší obci. Jedná se o darovací listinu s pečetí krále Jana Lucemburského, datovanou v srpnu 1331.
Oslavy tohoto výročí úspěšně proběhly 3.- 4. září 2011. Fotografie z oslav a ze slavnostního požehnání nové obecní kapličky naleznete ve fotogalerii.

Znak obce

V lednu roku 2011 zadalo zastupitelstvo obce tvorbu znaku a vlajky pro naši obec. Návrh zpracoval Mgr. Jan Tejkal (Heraldická tvorba Ostrava). Obci bylo předloženo několik variant, z nichž byla zvolena finální verze (č. 15).  Návrh znaku a vlajky  byl předán Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která ho v listopadu 2011 schválila.  K předání dekretu symbolů obce, předsedkyní Poslanecké sněmovny, došlo v lednu  2012. Více info ZDE.

Krizová čísla

Starosta
v případě krizové situace v katastru obce Doubravčice: 776 324 423
Lékaři - při bezprostředním ohrožení života: 155
- lékařská pohotovost Kolín: 321 723 000
- nemocnice Kolín: 321 756 111, nemocnice s poliklinikou Č. Brod: 321 610 811

ČEZ - 840 850 860
Policie
- 158
- Č. Brod: 321 622 361
- Kostelec n.Č.l: 974 874 720

Hasiči
- 150

PDF Tisk Email
Sobota, 05 Únor 2011 16:39

SVOZ ODPADU 2017

UPOZORNĚNÍ: CENA SVOZU ODPADU PRO ROK 2017 SE NEMĚNÍ!
POPLATKY NA ROK 2017 SE BUDOU HRADIT JAKO VŽDY V MĚSÍCI LEDNU (RESP. DO 30. 4. 2017; viz vyhláška 1/2014).

SBĚRNÝ DVŮR ČESKÝ BROD-LIBLICE

 • SD Liblice, Průmyslová ulice
 • otevírací doba: úterý 14-18 h / středa a pátek 13-17 h / sobota 8-16 h
 • pro občany Doubravčic uložení roztříděného odpadu zdarma (nutnost prokázání trvalého pobytu v obci podmínkou)

Ukládání biologických odpadů rostlinného původu:
Bude k dispozici v období od 1. dubna do 31. prosince kalendářního roku v ulici K Jízdárně (objekt Technických služeb Doubravčice, s.r.o., označený prostor před první budovou), vždy 4x v měsíci o víkendu počínaje pátkem, konče nedělí.

__________________________________________________


Od 1.1.2015 vstoupila v platnost nová vyhláška č. 1/2014 TKO (cena za svoz odpadu). Svoz odpadu bude prováděn každý LICHÝ TÝDEN a to ve středu.

Od 1.1.2015 byl posílen počet míst stání na separovaný odpad = plasty, papír, sklo.
Stávající stanoviště byla posílena a nyní jsou kontejnery na těchto místech (stav platný i pro rok 2017)

 • Ulice Obecní (u Kulturního domu) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje
 • Ulice K Bytovkám (u bytovek) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly)
 • Ulice V Průhonku (na návsi za kapličkou v uličce k bývalému JZD) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly)
 • Ulice V Dolíčku (na Zámkách) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly)
 • Ulice Na Vysoké mezi (na konci Jeřabinové cesty "Stará Zámka") - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly)
 • Ulice Nad Lomem (u vodojemu) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje
 • ího úřadu) – kovy (plechovky od nápojů, konzervy apod.).
 • k dispozici je také kontejner na TEXTIL (u vodojemu a u KD)

 • Svoz bude prováděn vždy v případě potřeby (po naplnění), tzn. operativně "na zavolání". Věříme, že toto opatření podpoříte zvýšeným tříděním, vedoucím ke konečné úspoře nás všech. 

Prosba: V případě plného kontejneru nenechávejte odpad v jeho okolí a zajeďte k dalšímu stání, kde bude kontejner volný. Děkujeme. Zanechání odpadu u plného kontejneru může být pod sankcí až 5 000,- Kč.

SVOZOVÉ NÁDOBY (POPELNICE)
Nabízí k prodeji TS Doubravčice

SVOZOVÁ NÁDOBA NA KOVY
Před OÚ je občanům k dispozici 240 l popelnice určená na KOVY tj. lze do ní vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky. Obyvatele prosíme o pečlivé "sešlápnutí" vhazovaných kovových předmětů tak, aby zabíraly v popelnici co nejméně místa.Velké kovové věci patří stále na sběrné dvory!
Popelnice je umístěna na dvoře OÚ, který je monitorován.Jaké jsou sankce za ukládání odpadu mimo sběrné nádoby ?

Za ukládání odpadu mimo sběrné nádoby, nebo ukládání jiného odpadu do nádob než pro který jsou určeny, hrozí fyzickým osobám dle přestupkového zákona pokuta až do 50.000 Kč a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti a právnickým osobám až do 300.000 Kč.