• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Obecní úřad

oú doubravcice

OÚ Doubravčice

Obecní 94

282 01

tel.: 321 677 901
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz

Úřední hodiny:
PO   9 - 10.30 h
ST    9 - 11, 15-17 h

IČ: 00235369
DIČ: CZ-00235369
č. účtu 427918339/0800


Zastupitelé

Jaroslav Prkno, starosta
Kristýna Holubová, místostarostka

František Chmelenský,  Martin Hladík,
Miroslav Hájek, Petra Kněžourová,
Martin Kubica

zastupitelé obce od října 2014Mapa obce

Mapa obce Doubravčice

odkaz mapa obce
Ke shlédnutí zde

Výročí 680 let obce

smlouva 1331V roce 2011 jsme si připomenuli 680 let od první dochované písemné zmínky o naší obci. Jedná se o darovací listinu s pečetí krále Jana Lucemburského, datovanou v srpnu 1331.
Oslavy tohoto výročí úspěšně proběhly 3.- 4. září 2011. Fotografie z oslav a ze slavnostního požehnání nové obecní kapličky naleznete ve fotogalerii.

Znak obce

V lednu roku 2011 zadalo zastupitelstvo obce tvorbu znaku a vlajky pro naši obec. Návrh zpracoval Mgr. Jan Tejkal (Heraldická tvorba Ostrava). Obci bylo předloženo několik variant, z nichž byla zvolena finální verze (č. 15).  Návrh znaku a vlajky  byl předán Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která ho v listopadu 2011 schválila.  K předání dekretu symbolů obce, předsedkyní Poslanecké sněmovny, došlo v lednu  2012. Více info ZDE.

Krizová čísla

Starosta
v případě krizové situace v katastru obce Doubravčice: 776 324 423
Lékaři - při bezprostředním ohrožení života: 155
- lékařská pohotovost Kolín: 321 723 000
- nemocnice Kolín: 321 756 111, nemocnice s poliklinikou Č. Brod: 321 610 811

ČEZ - 840 850 860
Policie
- 158
- Č. Brod: 321 622 361
- Kostelec n.Č.l: 974 874 720

Hasiči
- 150

PDF Tisk Email
Úterý, 08 Únor 2011 22:05

Řešení situací

  • PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

Přineste s sebou občanský průkaz a doklad o vlastnictví nemovitosti, kde se chcete přihlásit (list vlastnictví). Jestliže nejste vlastníkem, je nutná přítomnost vlastníka (vlastníků). Vybírá se správní poplatek 50 Kč za osobu. Za děti do 15 let se neplatí. Vyřizuje se na počkání. Po přihlášení je nutno vyměnit občanský průkaz na Městském úřadě Český Brod.

  • ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

Osobám, které se na adrese místa trvalého pobytu nezdržují, byly vystěhovány apod. je možné zrušit údaj o místě trvalého pobytu rozhodnutím ve správním řízení. Rozhodování se řídí zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, a zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád.
S sebou přineste list vlastnictví, Váš občanský průkaz, případně jiné listiny, dokládající oprávněnost návrhu a vyplněný návrh zrušení tp.pdf. Správní poplatek se nevybírá. Vydání rozhodnutí trvá od podání návrhu 45-60 dní.

  • PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO / EVIDENČNÍHO

S sebou přineste kolaudační rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci. Správní poplatek se nevybírá, vyřizuje se na počkání.

  • SOUHLAS S KÁCENÍM DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les se řídí zákonem č. 114/1992 Sb. a vyhláškou č. 395/1992 Sb. Povolení ke kácení dřevin není potřeba pro kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, pokud tyto pozemky užívají a pokud jde o dřeviny se stanovenou charakteristikou (obvod kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, nebo max. 40m2 u keřových porostů), přičemž všechny tři podmínky musí být splněny současně.
Ve všech ostatních případech je nutný souhlas místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny - Obecního úřadu Doubravčice. Souhlas se vydává pouze ze závažných důvodů, rozhodnutím ve správním řízení. S sebou přineste vyplněnou žádost kácení døevin - žádost.pdf, list vlastnictví a situační plánek. Správní poplatek se nevybírá. Za udělené povolení ke kácení dřevin může být uložena náhradní výsadba. Vydání rozhodnutí trvá obvkle do 30 dnů.

  • UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Řídí se obecně závaznou vyhláškou č. 1/2007. Před započetím užívání veřejného prostranství vyplňte formulář, spočítejte poplatek a dostavte se na Obecní úřad.

  • BEZPLATNÉ ŘEŠENÍ SPORŮ S INSTITUCEMI - FINANČNÍ ARBITR

Dopis s informací občanům, vysvětlení pojmu finanční arbitr, formulář k žádosti
fin. arbitr informace.pdf
finanční arbitr - vysvětlení.pdf

formulář.pdf


 

Ohledně řešení podobných životních situacích spojených s obcí kontaktujte Obecní úřad (viz. Formuláře ke stažení).

Další informace a pokyny  v případě jiných situací a dotazů naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR či na Portálu Veřejné správy ČR.
http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

Aktualizováno Pátek, 10 Únor 2012 16:50