• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Obecní úřad

oú doubravcice

OÚ Doubravčice

Obecní 94

282 01

tel.: 321 677 901
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz

Úřední hodiny:
PO   9 - 10.30 h
ST    9 - 11, 15-17 h

IČ: 00235369
DIČ: CZ-00235369
č. účtu 427918339/0800


Zastupitelé

Jaroslav Prkno, starosta
Kristýna Holubová, místostarostka

František Chmelenský,  Martin Hladík,
Miroslav Hájek, Petra Kněžourová,
Martin Kubica

zastupitelé obce od října 2014Mapa obce

Mapa obce Doubravčice

odkaz mapa obce
Ke shlédnutí zde

Výročí 680 let obce

smlouva 1331V roce 2011 jsme si připomenuli 680 let od první dochované písemné zmínky o naší obci. Jedná se o darovací listinu s pečetí krále Jana Lucemburského, datovanou v srpnu 1331.
Oslavy tohoto výročí úspěšně proběhly 3.- 4. září 2011. Fotografie z oslav a ze slavnostního požehnání nové obecní kapličky naleznete ve fotogalerii.

Znak obce

V lednu roku 2011 zadalo zastupitelstvo obce tvorbu znaku a vlajky pro naši obec. Návrh zpracoval Mgr. Jan Tejkal (Heraldická tvorba Ostrava). Obci bylo předloženo několik variant, z nichž byla zvolena finální verze (č. 15).  Návrh znaku a vlajky  byl předán Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která ho v listopadu 2011 schválila.  K předání dekretu symbolů obce, předsedkyní Poslanecké sněmovny, došlo v lednu  2012. Více info ZDE.

Krizová čísla

Starosta
v případě krizové situace v katastru obce Doubravčice: 776 324 423
Lékaři - při bezprostředním ohrožení života: 155
- lékařská pohotovost Kolín: 321 723 000
- nemocnice Kolín: 321 756 111, nemocnice s poliklinikou Č. Brod: 321 610 811

ČEZ - 840 850 860
Policie
- 158
- Č. Brod: 321 622 361
- Kostelec n.Č.l: 974 874 720

Hasiči
- 150

PDF Tisk Email
Napsal uživatel alena.k   
Neděle, 13 Únor 2011 16:20
seznam článků
Kronika
školní kronika
poděkování
aktuálně
Všechny strany

Stále platná výzva:
Můžete-li přispět informací či zajímavým materiál k tvorbě kroniky, ozvěte se!

VÍTE KDE JE ORIGINÁL KRONIKY PANA SALAMÁNKA, DATOVANÝ OD ROKU 1921?

 

2015

Dokumenty z historie obce
Byl získán přehled chat a jejich majitelů v době jejich výstavby, dokumenty vztahující se k období 1. a 2. sv. války a k 50. létům v naší obci. Vše se pomalu (ale jistě) zpracovává...

2013

Kronika 2012
Byl dokončen zápis za rok 2012 a odevzdán na OÚ. Zájemci do něho mohou nahlédnout na vyžádání, v době úředních hodin.

2012

J. Jíša
V září náhle zemřel kolega, spolupracovník a kamarád, historik a sběratel Pepa Jíša z Kozojed.

Kronika 2011
Byl dokončen zápis za rok 2011 a odevzdán na OÚ. Zájemci do něho mohou nahlédnout na vyžádání, v době úředních hodin.

2011

Brožura o obci
U příležitosti konání 680 let obce (září 2011) byla vydána brožura o historii a současnosti Doubravčic, doplněná černobílými a barevnými fotografiemi. Brožura je stále v prodeji za částku 39,- Kč, k zakoupení je např. v kanceláři OÚ, v krámku - Potraviny, v Muzeu v Kostelci nad Černými lesy a v Podlipanském muzeu v Českém Brodě.

2010

Toulavá kamera
Několikrát odložené natáčení příspěvku do pořadu ČT proběhlo v květnu, za účasti kronikářky obce.

Kronika 2009
Byl dokončen zápis za rok 2009 a odevzdán na OÚ. Zájemci do něho mohou nahlédnout na vyžádání, v době úředních hodin.

2009

SDH
Zpracovávají se písemnosti se  a provádí výběr zajímavostí z Knih protokolů a Hasičského deníku (Sbor dobrovolných hasičů v Doubravčicích).

Archiv Kolín
Z Protokolů místního zastupitelstva v Doubravčicích z let 1896 - 1928 byly v archívu v Kolíně získány další informace mj. také o obecní zvoničce (kapličce).

Kronika 2008
Byl dokončen zápis za rok 2008 a spolu s obrazovou a další přílohou odevzdán na OÚ. Zájemci o nahlédnutí do Ročního kronikářského zápisu 2008 tak mohou učinit v úředních hodinách v kanceláři OÚ.

2008

Muzeum Kolín
Regionální muzeum v Kolíně bohužel nenalezlo žádné podstatné materiály týkající se naší obce.

Muzeum Kostelec nad Černými lesy
Muzeum v Kostelci nad Černými Lesy zapůjčilo k nahlédnutí noviny Průboj - týdeník z Černokostelecka, který vycházel před 2. sv. válkou. Informace týkající se Doubravčic jsou zpracovávány. Další noviny z tohoto období jsou přislíbeny k nahlédnutí.

Školní kroniky
Byly získány informace ze 4 svazků školních kronik, uložených v archivu v Kolíně. Výňatky a zajímavé části jsou zde již publikovány, ostatní údaje vč. fotokopií budou v retrospektivního svazku kroniky obce Doubravčice (v dlouhodobé přípravě). V archivu jsou uloženy 4 svazky : školní kronika 1851 - 1893, školní kronika 1893 - 1940, školní kronika 1940 - 1970 a školní kronika 1970 -1976.

Ustanovení kronikáře obce
29. 02. 2008 byl na veřejném zasedání obecního zastupitelstva obce Doubravčice schválen návrh založení nové obecní kroniky, dle zákona 132/2006 Sb.
Kronikářkou obce se stala paní Alena Kvasničková z Doubravčic č.p. 123.  Kronika obce bude vedena od 01. 01. 2008, elektronickou formou, s dostupnou přílohou. Na internetových stránkách obce nebude kronika v plném znění zveřejněna. Po ukončení, sepsání a vytištění každého roku, budou svazky kronik k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.  Vzhledem k tomu, že předchozí kronika je zatím vedena jako ztracená, bude postupně vytvořen retrospektivním záznamem nový svazek kroniky pojednávající o historii obce až do roku 2007.Aktualizováno Středa, 05 Srpen 2015 13:58