Tisk

Znak a vlajka obce

Podle platné právní úpravy mohou obce a města disponovat vlastními obecními (městskými) symboly, to znamená znakem a vlajkou (praporem). Pokud obec (městys, město) nemá historický, řádně udělený, či tzv. vydržený znak či vlajku, má právo požádat prostřednictvím Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o udělení symbolu (resp. symbolů).


znak obce Doubravčice 2

 

Dne 9.11.2011 byl schválen Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vybraný návrh znaku a vlajky naší obce.

 

 

 

 

 Znak obce vybíralo z návrhů předložených heraldikem zastupitelstvo obce. Z níže zveřejněných návrhů zastupitelstvo obce vybralo pět znaků o kterých se mohlo veřejně hlasovat a podpořit je. Z těchto pěti návrhů byl vybrán zastupitelstvem finální znak obce s přihlédnutím k veřejnému hlasování.

Veřejné hlasování bylo ukončeno k 24.04.2011.

Celkové výsledky veřejného hlasování k návrhu znaku a vlajky obce Doubravčice:

návrh č. 15 ............................... 219 hlasů

návrh č. 3   .,.............................. 20 hlasů

návrh č. 6   ................................ 14 hlasů

návrh č. 9   ................................. 9 hlasů

návrh č. 5   ................................. 1 hlas

Z předložených návrhů byl zastupitelstvem obce, s přihlédnutím k veřejné anketě, zvolen návrh č. 15.
Následně bylo zažádáno o schválení a udělení symbolů (červen 2011).


NÁVRH ZNAKU OBCE:

Návrh znaku obce vychází v intencích zásad heraldické tvorby z doloženého obrazu historické pečeti obce a reflektuje také další motivy z historie a geografie obce, přičemž počítá i s uplatněním tzv. mluvícího znamení vyjadřujícího název obce.

Mluvící znamení má ve variantách návrhu znaku logicky dominantní postavení. Název obce, který je v toponomastické literatuře vykládán od polohy obce v blízkosti menšího dubového lesa, je variantně vyjádřen prostřednictvím figury dubu, nebo figury dubového listu.

Na pečeť obce odkazuje jednak figura obilného klasu přítomná variantně v počtu jednoho, dvou či čtyř klasů a jednak figura jeleního paroží, která současně může připomenout také erb vladyckého rodu z Hoholic s figurou jelena, jehož příslušníkem mohl být Hrozek z Hoholic, který se v roce 1331 uvádí v souvislosti s obcí Doubravčice, jíž tehdy dostal v manství.

Kromě mluvícího znamení a odkazů na historickou pečeť obce návrh znaku obsahuje také motivy heroldských (tj. geometrickým dělením štítu konstituovaných) figur cimbuřového nebo pilovitého dělení štítu, případně motiv obecné (tj. z reality odvozené a heraldicky stylizované) figury palisádové hradby.

Uvedené figury představují odkaz na historické lokality v okolí obce Doubravčice – hrad Šember, tvrz Dolánky a slovanské hradiště.

Výraznou figurou v návrhu znaku je rovněž heroldský kříž zvaný někdy též křížem sv.Jiří, který symbolizuje zasvěcení nové doubravčické kaple sv. Jiří, patronu hradešínské farnosti, ke které obec náleží.


 


Popis variant návrhu znaku obce:

znak varianta 1Varianta 1:

„V zeleném štítě zlatý dub se stříbrnými listy a žaludy provázený dvěma zlatými odkloněnými obilnými klasy s listem, vše vyrůstající ze stříbrného sníženého návrší s červeným heroldským křížem.“

znak  varianta 2Varianta 2:

„V modrém štítě zlatý dub se stříbrnými listy a žaludy provázený dvěma zlatými odkloněnými obilnými klasy s listem, vše vyrůstající ze stříbrného sníženého návrší s červeným heroldským křížem.“

znak varianta 3Varianta 3:

„V zeleném štítě zlatý dub vyrůstající ze stříbrné cimbuřové paty s červeným heroldským křížem.“

znak varianta 4Varianta 4:

„V modrém štítě zlatý dub vyrůstající ze stříbrné cimbuřové paty s červeným heroldským křížem.“

znak varianta 5Varianta 5:

„V zeleném štítě zlatý dub vyrůstající ze stříbrno-modře pilovitě dělené cimbuřové paty.“

znak varianta 6Varianta 6:

„Ve stříbrném štítě dub přirozených barev vyrůstající ze zeleno-stříbrně pilovitě dělené cimbuřové paty.“

znak varianta 7Varianta 7:

„V cimbuřově děleném štítě v horním zeleném poli vyrůstající zlatý dub, v dolním stříbrno-zeleně pilovitě děleném poli nahoře červený heroldský kříž.“

znak varianta 8Varianta 8:

„V cimbuřově děleném štítě v horním modrém poli vyrůstající zlatý dub, v dolním stříbrno-zeleně pilovitě děleném poli nahoře červený heroldský kříž.“

znak varianta 9Varianta 9:

„Ve stříbrno-zeleně cimbuřově děleném štítě nahoře vyrůstající dub přirozených barev, dole palisádová hradba přerušená obilným klasem s listy, obojí zlaté.“

znak varianta 10Varianta 10:

„V zeleném štítě zlatým dubovým listem nahoře provázené čtyři zlaté odkloněné obilné klasy vyrůstající ze stříbrné cimbuřové paty s červeným heroldským křížem.“

znak varianta 11Varianta 11:

„V modrém štítě zlatým dubovým listem nahoře provázené čtyři zlaté odkloněné obilné klasy vyrůstající ze stříbrné cimbuřové paty s červeným heroldským křížem.“

znak varianta 12Varianta 12:

„V zeleném štítě nad stříbrnou cimbuřovou patou s červeným heroldským křížem dubový list mezi jeleními parohy, obojí zlaté.“

Varianta 13:

„V modrém štítě nad stříbrnou cimbuřovou patou s červeným heroldským křížem dubový list mezi jeleními parohy, obojí zlaté.“

Varianta 14:

„Ve stříbrném štítě nad zeleno-stříbrně pilovitě dělenou cimbuřovou patou zelený dubový list mezi černými jeleními parohy.“

znak varianta 15Varianta 15:

„Ve stříbrno-zeleně polceném štítě nad polcenou cimbuřovou patou opačných barev vpravo zelený dubový list, vlevo zlatý obilný klas s listy.“


autor:

Mgr. Jan Tejkal

HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice

tel.602953832

e-pošta: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Informace o obci čerpány mj. rovněž zde: http://www.kvasnickovi.cz/doubravcice