• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Obecní úřad

oú doubravcice

OÚ Doubravčice

Obecní 94

282 01

tel.: 321 677 901
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz

Úřední hodiny:
PO   9 - 10.30 h
ST    9 - 11, 15-17 h

IČ: 00235369
DIČ: CZ-00235369
č. účtu 427918339/0800


Zastupitelé

Jaroslav Prkno, starosta
Kristýna Holubová, místostarostka

František Chmelenský,  Martin Hladík,
Miroslav Hájek, Petra Kněžourová,
Martin Kubica

zastupitelé obce od října 2014Mapa obce

Mapa obce Doubravčice

odkaz mapa obce
Ke shlédnutí zde

Výročí 680 let obce

smlouva 1331V roce 2011 jsme si připomenuli 680 let od první dochované písemné zmínky o naší obci. Jedná se o darovací listinu s pečetí krále Jana Lucemburského, datovanou v srpnu 1331.
Oslavy tohoto výročí úspěšně proběhly 3.- 4. září 2011. Fotografie z oslav a ze slavnostního požehnání nové obecní kapličky naleznete ve fotogalerii.

Znak obce

V lednu roku 2011 zadalo zastupitelstvo obce tvorbu znaku a vlajky pro naši obec. Návrh zpracoval Mgr. Jan Tejkal (Heraldická tvorba Ostrava). Obci bylo předloženo několik variant, z nichž byla zvolena finální verze (č. 15).  Návrh znaku a vlajky  byl předán Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která ho v listopadu 2011 schválila.  K předání dekretu symbolů obce, předsedkyní Poslanecké sněmovny, došlo v lednu  2012. Více info ZDE.

Krizová čísla

Starosta
v případě krizové situace v katastru obce Doubravčice: 776 324 423
Lékaři - při bezprostředním ohrožení života: 155
- lékařská pohotovost Kolín: 321 723 000
- nemocnice Kolín: 321 756 111, nemocnice s poliklinikou Č. Brod: 321 610 811

ČEZ - 840 850 860
Policie
- 158
- Č. Brod: 321 622 361
- Kostelec n.Č.l: 974 874 720

Hasiči
- 150

PDF Tisk Email
Napsal uživatel alena.k   
Čtvrtek, 03 Únor 2011 16:07
seznam článků
Kaplička - obnova
Kaplička - průběh stavby
Kaplička - rozpočet
Kaplička - sponzoři
Všechny strany

Kaplička - postup prací

květen 2009 Podání oznámení o konání veřejné sbírky. Umístění pokladniček pro přijímání příspěvků. Dohledávání materiálů o původní kapličce
červen 2009 kaplicka rez 1:25Z archivu získány informace o původním záměru výstavby nové dřevěné zvoničky, které se neuskutečnilo.
Zastupitelstvo rozhodlo v roce 1922 o výstavbě zděné kapličky. Lesní správa se  však již požádala o prodej dubu z místního lesa pro dřevěnou zvoničku.
Nakonec se podala žádost do Kostelce ke svolení s ulomením potřebného kamene. Pan J. Kopecný jel do Prahy pro zvon.
Občan Moravec z Vrátkova nabízí stavbu zvoničky za 2000 Kč.
Vzhledem k ceně nakonec rozhodnuto postavit kapličku z cihel. Cihly zdarma slíbil občan Hájek, písek občan Cetl a vápno Jan Lacina. Zdarma postavit se kapličku uvolili občané Hanzl, Kopecký, Novák, Pokorný a jiní.
září 2009 Vytváří se vizualizace kapličky, probíhá veřejná sbírka.
prosinec 2009

Veřejná sbírka jekaplicka navrh ukončena.
Průběh sbírky:

V květnu 2009 bylo podáno oznámení o konání veřejné sbírky ve prospěch znovuobnovení kapličky v obci KÚ Středočeského kraje. Veřejná sbírka probíhá formou pokladniček.

Umístění pokladniček určených pro přijímání příspěvků: 1) v kanceláři OÚ 2) v restauraci U Radnice 3) v cukrárně U Bártů. Dobrovolným příspěvkem je možné také získat novou pohlednici obce Doubravčice.Datum ukončení veřejné sbírky je stanoveno na 31.12.2009, pak vyúčtování sbírky a kontrola Krajským úřadem.

Veřejná sbírka formou pokladniček byla ukončena k 31.12.2009. Pokladničky byly otevřeny za přítomnosti zástupců OÚ a finanční hotovost je následující: Celkem bylo vybráno 4 013,- Kč. (z toho více jak 3 000,- Kč obsahovala pokladnička umístěná v Cukrárně u Bártů !).

  • pozn. Pohlednice Doubravčic zůstávají v prodeji v restauraci Čabuzi, v cukrárně U Bártů a v krámku U radnice (Potravinách), za běžnou prodejní cenu.
březen 2010 Úspěšně proběhla první kontrola KÚ Střed. kraje.
duben 2010 Konalo se sekání sponzorů a dobrovolníků, probíhá zaměření plochy (geodetické podklady M. Pačes), zpracovává se výkaz materiálů a rozpočet.
květen 2010 Proběhlo setkání na návsi v místě stavby, rozhodlo se o konečném umístění stavby (projektová část M. Kvasnička). Podána Źádost o územní souhlas se stavbou na stavební odbor v Č. Brodě.
červen 2010 Získán Územní souhlas se stavbou. Provedeno vytýčení stavby (zemní práce minibagrem CAT - Luboš Šebek).
  • Ve čtvrtek 10.06.2010 proběhlo zahájení stavby za účasti Krzysztofa Lacha, faráře římskokatolické církve úvalské farnosti.
červenec 2010 Během několika nadmíru teplých dní byla zhotovena základová deska pro kapličku. Je připraven žulový kámen pro sokl. Do konce července se ho podařilo zpracovat (věnován manželi Pačesovými č.p. 43 a (novo)manželi Bortlíkovými z chaty 0133). K poslednímu červencovému dni je zhotoven dvouřadový žulový sokl včetně vyzdění z cihel.
srpen 2010 V neděli 01.08.2010 zahájili pánové Václav Zámostný a Miroslavkaplicka 9-2010 Pačes stavbu cihelných zdí kapličky. 
Dokončeny zdi kapličky včetně klenby nad vchodem; poděkování patří za dvoudenní pracovní nasazení M. Kvasničkovi st. a M. Kvasničkovi ml. :o) Postaveno zapůjčené lešení a zhotovena velká dřevěná šablona pro hlavní stropní klenbu.
Pan Nedoma  a paní Kočišová věnovali chybějící cihly.
září 2010 Začíná se zdít stropní klenba a dne 8. září 2010 je dokončena hrubá stavba!
říjen 2010 Tesaři Petr Daniel ze Štolmíře a Tomáš Kroupa z Chrášťan zhotovili během jednoho dopoledne krov kapličky.
Střešní k
rytinu sponzorsky dodala firma Střechy-Rajm z Čáslavi. Koncem října se pustili do práce pokrývači z Úval.
listopad 2010 Díky počasí se ještě stihla hrubá venkovní  fasáda.
leden 2011 Zadána výroba vchodové mříže místnímu kováři panu Bašteckému, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu práci převzal synovec p. Kohout z Kozojed.

duben
2011

11. dubna byly obnoveny práce na kapličce. Během týdne p. Zámostný a p. Pačes dokončili vnitřní a venkovní fasádu a připravili podmínky pro umístění zvonu. 15. dubna byl zvon zavěšen.
květen
2011
Kovářem osazena vchodová mříž. Kaplička získala díky Oldřichu Zámostnému konečný bílý vzhled a římsy okrovou barvu.
červen
2011
obecní kaplička stav k 10.07.2011Pánové Zámostný a Pačes položili,  od pí Hromádkové věnované na podlahu kaple, půdovky.
11. června, rok po zahájení stavby,  byla kolem hotové kapličky rozhrnuta zemina a oseta tráva (práce se zhostila rodina Bílkových a p. Pačes).
Pan Chroust se ujal zhotovení dřevěné desky na vnitřní oltář.
Paní Cíglerová dokončuje poslední restaurátorské práce na dřevěném kříži a postavě ukřižovaného Krista.
červenec
2011
10. července byl zrenovovaný krucifix, věnovaný paní Cíglerovou, umístěn nad oltář do kaple.
Probíhají poslední dokončovací práce (osazení dřevěné oltářní desky, umístěných žulových kostech před vchod kaple...).
září 2011 680 let obce - plakátobecní kaplička pozvánka vysvěcení

 

 Aktualizováno Středa, 10 Únor 2016 14:49