• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

Obecní úřad

oú doubravcice

OÚ Doubravčice

Obecní 94

282 01

tel.: 321 677 901
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz

Úřední hodiny:
PO   9 - 10.30 h
ST    9 - 11, 15-17 h

IČ: 00235369
DIČ: CZ-00235369
č. účtu 427918339/0800


Zastupitelé

Jaroslav Prkno, starosta
Kristýna Holubová, místostarostka

František Chmelenský,  Martin Hladík,
Miroslav Hájek, Petra Kněžourová,
Martin Kubica

zastupitelé obce od října 2014Mapa obce

Mapa obce Doubravčice

odkaz mapa obce
Ke shlédnutí zde

Výročí 680 let obce

smlouva 1331V roce 2011 jsme si připomenuli 680 let od první dochované písemné zmínky o naší obci. Jedná se o darovací listinu s pečetí krále Jana Lucemburského, datovanou v srpnu 1331.
Oslavy tohoto výročí úspěšně proběhly 3.- 4. září 2011. Fotografie z oslav a ze slavnostního požehnání nové obecní kapličky naleznete ve fotogalerii.

Znak obce

V lednu roku 2011 zadalo zastupitelstvo obce tvorbu znaku a vlajky pro naši obec. Návrh zpracoval Mgr. Jan Tejkal (Heraldická tvorba Ostrava). Obci bylo předloženo několik variant, z nichž byla zvolena finální verze (č. 15).  Návrh znaku a vlajky  byl předán Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která ho v listopadu 2011 schválila.  K předání dekretu symbolů obce, předsedkyní Poslanecké sněmovny, došlo v lednu  2012. Více info ZDE.

Krizová čísla

Starosta
v případě krizové situace v katastru obce Doubravčice: 776 324 423
Lékaři - při bezprostředním ohrožení života: 155
- lékařská pohotovost Kolín: 321 723 000
- nemocnice Kolín: 321 756 111, nemocnice s poliklinikou Č. Brod: 321 610 811

ČEZ - 840 850 860
Policie
- 158
- Č. Brod: 321 622 361
- Kostelec n.Č.l: 974 874 720

Hasiči
- 150

PDF Tisk Email
Napsal uživatel alena.k   
Čtvrtek, 03 Únor 2011 16:07
seznam článků
Kaplička - obnova
Kaplička - průběh stavby
Kaplička - rozpočet
Kaplička - sponzoři
Všechny strany
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /mnt/web-data1/doubravcice_cz/public_html/www/images/stories/doplnky/zamostny logo.jpg
There was a problem loading image resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png

Obnova obecní kapličky

kaplicka detail pohlednice

Během roku 2009 se začal realizovat nápad, vrátit obci na náves obecní kapličku.
Doubravčice nikdy neměly vlastní kostel, v minulosti patřily pod farnost Hradešína, dnes jsou příslušností u úvalské farnosti. Na návsi však stávala, v místě původní  staré tereziánské zvoničky (vidláku), obecní kaplička z počátku 1. republiky. Kaplička přečkala ještě válečné období,  ale s nástupem komunismu byla odstraněna.

Bylo dohodnuto, že stavba kapličky nezatíží obecní rozpočet, potřebné finanční a materiální prostředky budu získány a) veřejnou peněžní sbírkou b) dobrovolnými příspěvky=materiálem. Obec věnovala pro stavbu místo na obecním pozemku na návsi a připravuje úpravu zeleně. Navržena byla konsekrace (požehnání) kapličky po jejím dokončení, v rámci  výročí 680 let obce.

Informace o průběhu stavby byly průběžně zveřejňovány zde na obecních stránkách, na obecní vývěsce a v obecním zpravodaji.

Od roku 2011 je kaplička dominantou obce, v období svátku sv. Jiří je zde sloužena krátká venkovní mše a před Štědrým dnem se zde koná vánoční zpívání a rozdávání Betlémského světla.


Z historie

Stavba označovaná běžně za kapličku je vedena v Protokolech místního zastupitelstva (archiv Kolín) pod názvem kamenná zvonička, neboť na jejích vrcholu byl umístě zvon a stavba nebyla vysvěcena (resp. nejsou zatím žádné záznamy).
Tato kaplička stávala od r. 1923 na návsi, vlevo od pomníku padlým v 1. sv. válce; stržena byla na počátku 50. let. Předtím zde stávala dřevěná zvonice, tzv. vidlák. Jeho nutnost vycházela z tzv. ohňového patentu císařovny Marie Terezie (r. 1751) -  patent nařizoval každé obci mít povinně zvoničku, jejíž zvon varoval obyvatele před vzniklým požárem a jeho nebezpečím. U nás v obci ji nařídila postavit majitelka panství, Marie Terezie, kněžna z Liechtensteinu a zaplatila její zvon (stejně jako dalších 32 zvonů do obcí na svém černokosteleckém panství). Domněnka, že zvon z "vidláku" byl znovu použit se nepotvrdila. Z Protokolů místního zastupitelstva v Dobravčicích z let 1896 - 1928 vyplynulo, že původní zvon v době výstavby kamenné zvoničky (kapličky) neexistoval a musel se v Praze zakoupit nový.Zatím jediná nalezená podoba zvoničky/kapličky se zachovala na staré pohlednici. Má-li někdo jiné vyobrazení, popis či další informace týkající se této stavby, uvítám o jejich poskytnutí.

 


Kaplička - postup prací

květen 2009 Podání oznámení o konání veřejné sbírky. Umístění pokladniček pro přijímání příspěvků. Dohledávání materiálů o původní kapličce
červen 2009 kaplicka rez 1:25Z archivu získány informace o původním záměru výstavby nové dřevěné zvoničky, které se neuskutečnilo.
Zastupitelstvo rozhodlo v roce 1922 o výstavbě zděné kapličky. Lesní správa se  však již požádala o prodej dubu z místního lesa pro dřevěnou zvoničku.
Nakonec se podala žádost do Kostelce ke svolení s ulomením potřebného kamene. Pan J. Kopecný jel do Prahy pro zvon.
Občan Moravec z Vrátkova nabízí stavbu zvoničky za 2000 Kč.
Vzhledem k ceně nakonec rozhodnuto postavit kapličku z cihel. Cihly zdarma slíbil občan Hájek, písek občan Cetl a vápno Jan Lacina. Zdarma postavit se kapličku uvolili občané Hanzl, Kopecký, Novák, Pokorný a jiní.
září 2009 Vytváří se vizualizace kapličky, probíhá veřejná sbírka.
prosinec 2009

Veřejná sbírka jekaplicka navrh ukončena.
Průběh sbírky:

V květnu 2009 bylo podáno oznámení o konání veřejné sbírky ve prospěch znovuobnovení kapličky v obci KÚ Středočeského kraje. Veřejná sbírka probíhá formou pokladniček.

Umístění pokladniček určených pro přijímání příspěvků: 1) v kanceláři OÚ 2) v restauraci U Radnice 3) v cukrárně U Bártů. Dobrovolným příspěvkem je možné také získat novou pohlednici obce Doubravčice.Datum ukončení veřejné sbírky je stanoveno na 31.12.2009, pak vyúčtování sbírky a kontrola Krajským úřadem.

Veřejná sbírka formou pokladniček byla ukončena k 31.12.2009. Pokladničky byly otevřeny za přítomnosti zástupců OÚ a finanční hotovost je následující: Celkem bylo vybráno 4 013,- Kč. (z toho více jak 3 000,- Kč obsahovala pokladnička umístěná v Cukrárně u Bártů !).

 • pozn. Pohlednice Doubravčic zůstávají v prodeji v restauraci Čabuzi, v cukrárně U Bártů a v krámku U radnice (Potravinách), za běžnou prodejní cenu.
březen 2010 Úspěšně proběhla první kontrola KÚ Střed. kraje.
duben 2010 Konalo se sekání sponzorů a dobrovolníků, probíhá zaměření plochy (geodetické podklady M. Pačes), zpracovává se výkaz materiálů a rozpočet.
květen 2010 Proběhlo setkání na návsi v místě stavby, rozhodlo se o konečném umístění stavby (projektová část M. Kvasnička). Podána Źádost o územní souhlas se stavbou na stavební odbor v Č. Brodě.
červen 2010 Získán Územní souhlas se stavbou. Provedeno vytýčení stavby (zemní práce minibagrem CAT - Luboš Šebek).
 • Ve čtvrtek 10.06.2010 proběhlo zahájení stavby za účasti Krzysztofa Lacha, faráře římskokatolické církve úvalské farnosti.
červenec 2010 Během několika nadmíru teplých dní byla zhotovena základová deska pro kapličku. Je připraven žulový kámen pro sokl. Do konce července se ho podařilo zpracovat (věnován manželi Pačesovými č.p. 43 a (novo)manželi Bortlíkovými z chaty 0133). K poslednímu červencovému dni je zhotoven dvouřadový žulový sokl včetně vyzdění z cihel.
srpen 2010 V neděli 01.08.2010 zahájili pánové Václav Zámostný a Miroslavkaplicka 9-2010 Pačes stavbu cihelných zdí kapličky. 
Dokončeny zdi kapličky včetně klenby nad vchodem; poděkování patří za dvoudenní pracovní nasazení M. Kvasničkovi st. a M. Kvasničkovi ml. :o) Postaveno zapůjčené lešení a zhotovena velká dřevěná šablona pro hlavní stropní klenbu.
Pan Nedoma  a paní Kočišová věnovali chybějící cihly.
září 2010 Začíná se zdít stropní klenba a dne 8. září 2010 je dokončena hrubá stavba!
říjen 2010 Tesaři Petr Daniel ze Štolmíře a Tomáš Kroupa z Chrášťan zhotovili během jednoho dopoledne krov kapličky.
Střešní k
rytinu sponzorsky dodala firma Střechy-Rajm z Čáslavi. Koncem října se pustili do práce pokrývači z Úval.
listopad 2010 Díky počasí se ještě stihla hrubá venkovní  fasáda.
leden 2011 Zadána výroba vchodové mříže místnímu kováři panu Bašteckému, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu práci převzal synovec p. Kohout z Kozojed.

duben
2011

11. dubna byly obnoveny práce na kapličce. Během týdne p. Zámostný a p. Pačes dokončili vnitřní a venkovní fasádu a připravili podmínky pro umístění zvonu. 15. dubna byl zvon zavěšen.
květen
2011
Kovářem osazena vchodová mříž. Kaplička získala díky Oldřichu Zámostnému konečný bílý vzhled a římsy okrovou barvu.
červen
2011
obecní kaplička stav k 10.07.2011Pánové Zámostný a Pačes položili,  od pí Hromádkové věnované na podlahu kaple, půdovky.
11. června, rok po zahájení stavby,  byla kolem hotové kapličky rozhrnuta zemina a oseta tráva (práce se zhostila rodina Bílkových a p. Pačes).
Pan Chroust se ujal zhotovení dřevěné desky na vnitřní oltář.
Paní Cíglerová dokončuje poslední restaurátorské práce na dřevěném kříži a postavě ukřižovaného Krista.
červenec
2011
10. července byl zrenovovaný krucifix, věnovaný paní Cíglerovou, umístěn nad oltář do kaple.
Probíhají poslední dokončovací práce (osazení dřevěné oltářní desky, umístěných žulových kostech před vchod kaple...).
září 2011 680 let obce - plakátobecní kaplička pozvánka vysvěcení

 

 


Materiál a práce - kaplička Doubravčice

1 Podsyp - štěrkopísek 0,4 m3 - Pačesovi 165
2 Betonové ztracené bednění 18 ks
zakoupeno
3 Základy vč. desky - beton 2,5 m3
zakoupeno
4 Kari síť 3x2 m
zakoupeno
5 Hydroizolace 5 m2
zakoupeno
6 Podezdívka - žulový kámen 1,6 m3 - Pačesovi 43
7 Zdivo vnitřní - staré cihly 5,5 m3 = 1500 ks 2 Kč/ks
-
zakoupeno z Rostoklat
zbytek zdarma p. Nedoma a pí
8 Doprava cihly
- J. Prkno
9 Dlažba na podlahu - půdovky 1,7 m2 - pí Hromádková 5
10 Dřevo na krov 0,5 m3
zakoupeno
11 Střešní krytina - bobrovky 8,5 m2 - Střechy- Rajm Čáslav
12 Věnec s římsou - beton 0,75 m3
zakoupeno
13 Vápno dle potřeby

-

Čechová 166
zakoupeno
14 Cement dle potřeby
zakoupeno
15 Písek dle potřeby
zakoupeno
16 Omítka štuková 30 m2

17 Fasádní barevný nátěr (sv okr?) 30 m 2 - O. Zámostný
18 Oplechování - měď 2 ks
zakoupeno
19 Oplechování práce

zakoupeno
20 Vchodová kovaná mříž
návrh
materiál
práce
1 ks -

-
pí Hromádková 5
zakoupeno
Baštecký/Kohout
21 Zvon vč. zvonové hlavy -zavěšení 1 ks - Pačesovi 43
22 Materiál na ozdobné římsy dle potřeby
zakoupeno
23 Vápencová drt´, obruby v návrhu 2 -3 m
nerealizováno
24 Zemina na konečné úpravy

M. Jordák
25 Doprava dle potřeby - Zámostný, Kvasnička, Prkno, Němec
26 Elektrika dle potřeby - restaurace Čabuzi, Olmrovi, Rastegarnia
27 Voda dle potřeby - obecní studna, restaurace Čabuzi
28 Občerstvení, obědy dle potřeby - restaurace Čabuzi
29 dřevěná deska na oltář 1 ks p. Chroust
30 Kristus (interiér) 1 ks pí. Cíglerová
31 žulové kostky před vchod cca 1m2 Pačesovi 43

 

Pracovní činnost okolo kapličky (zdarma provedená)

1 Návrh a projektová část Cad-project M. Kvasnička 123
2 Vypracování a podání žádosti A. Kvasničková 123
3 Geodetické (a zednické) práce M. Pačes 43
4 Zemní práce minyrýpadlem CAT L. Šebek 182
5 Zednické práce - šéf  ;o) V. Zámostný
6 Pomocníci, dobrovolníci... manželé Bortlíkovi, Míra Holec, J. Kroupa, J. Prkno, rodina Bílkova, P. Pačes, M. Hladík, p. Chroust, pí Hromádková ...

 

 


PODĚKOVÁNÍ sponzorům a dobrovolníkům, kteří přispěli k tomu, že obec Doubravčice má opět svoji kapličku!

 • manželé Pačesovi čp. 43
  (zvon, geodetické práce, materiál, zednické práce)
 • p. T. Němec čp. 121
  (materiál)
 • manželé Pačesovi čp. 165
  (materiál - štěrkopísek)
 • manželé Hladíkovi čp. 186
  (pomocné práce)
 • Hromádková čp. 5
  (materiál - půdovky, návrh mříže)
 • Irma Rajmová, Čáslav
  (materiál - střešní krytina)
 • Milena Tisoňová, Kolín
  (materiál)
 • p. Miloslav Kvasnička čp. 123
  (projekt a podklady ke stavebnímu povolení, zednické práce)
 • p. Miloslav Kvasnička st., Nevratice 
  (zednické práce)
 • p. M. Pastorek čp. 69
  (materiál, zajištění práce)
 • p. Jaroslav Kroupa čp.3
  (materiál)
 • p. Luboš Šebek čp. 182
  (zemní práce minirýpadlem)
 • p. Jaroslav Nedoma čp. 32
  (materiál - cihly)
 • p. Mirek Holec čp. 50
  (pomocné práce)
 • manželé Bortlíkovi  chata 0133 
  (žulový kámen, pomocné práce)
 • manželé Olmrovi čp. 22
  (elektrika)
 • M. Rastegarnia čp. 20
  (elektrika)
 • pí. M. Kočišová čp. 25
  (materiál cihly)
 • pí. M. Strnadová čp. 110
  (materiál)
 • p. Chroust ev.č. 82
  (oltářní deska)
 • manželé Cíglerovi čp. 21
  (kříž, Kristus, renovace)
 • p. O. Zámostný
  (malířské práce)
 • p. M. Jordák
  (zemina pro konečné úpravy)
 • Monika Čechová čp. 166
  (materiál)
 • rodina Bílkova čp. 154
  (pomocné práce - úprava okolí) • obec Doubravčice
  (pozemek, podpora:-)
 • Čihadlo o.s.
  (materiál)
 • restaurace Čabuzi - hostinský M. Navrátil
  (voda, elektrika, pitný režim:o) a obědy)
 • Krámek U radnice - Potraviny M. Zlámalová
  (materiál)
 • Střechy Rajm Čáslav (materiál)
 • cukrárna U Bártů
  (materiál)

mimořádné poděkování:
Václav Zámostný čp. 105 - zednický mistrobec Doubravcice

Cihadlo

CAD PROJECT

obec Doubravčice
www.doubravcice.cz
Číhadlo o.s.
www.cihadlo.cz
CAD-PROJECT
Ing. Miloslav Kvasnička
projektování a inženýrská činnost v oboru pozemní stavby
www.cad-project.cz

 zemni prace Sebek

 cukrarna U Bartu

 strechy Rajm

zemní práce minirýpadlem a smykovým nakladačem, doprava
Luboš Šebek
www.zemnipracesebek.cz

cukrárna U Bártů
domácí výroba a prodej zákusků a dortů
www.cukrarnaubartu.cz

střechy Josef Rajm - Čáslav
pokrývačské, klempířské a tesařské práce
www.strechyrajm.cz

restaurace cabuzi

kramek potraviny

malířské práce Zámostný


restaurace Čabuzi
Martin Navrátil, Doubravčice
PO - NE 10 - 21 h
krámek  - Potraviny
Monika Zlámalová, Doubravčice
PO - SO 6- 13 h

Oldřich Zámostný
602 967 635call_skype_logo.png602 967 635
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Aktualizováno Středa, 10 Únor 2016 14:49