• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Obecní úřad

oú doubravcice

OÚ Doubravčice

Obecní 94

282 01

tel.: 321 677 901
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz

Úřední hodiny:
PO   9 - 10.30 h
ST    9 - 11, 15-17 h

IČ: 00235369
DIČ: CZ-00235369
č. účtu 427918339/0800


Zastupitelé

Jaroslav Prkno, starosta
Kristýna Holubová, místostarostka

František Chmelenský,  Martin Hladík,
Miroslav Hájek, Petra Kněžourová,
Martin Kubica

zastupitelé obce od října 2014Mapa obce

Mapa obce Doubravčice

odkaz mapa obce
Ke shlédnutí zde

Výročí 680 let obce

smlouva 1331V roce 2011 jsme si připomenuli 680 let od první dochované písemné zmínky o naší obci. Jedná se o darovací listinu s pečetí krále Jana Lucemburského, datovanou v srpnu 1331.
Oslavy tohoto výročí úspěšně proběhly 3.- 4. září 2011. Fotografie z oslav a ze slavnostního požehnání nové obecní kapličky naleznete ve fotogalerii.

Znak obce

V lednu roku 2011 zadalo zastupitelstvo obce tvorbu znaku a vlajky pro naši obec. Návrh zpracoval Mgr. Jan Tejkal (Heraldická tvorba Ostrava). Obci bylo předloženo několik variant, z nichž byla zvolena finální verze (č. 15).  Návrh znaku a vlajky  byl předán Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která ho v listopadu 2011 schválila.  K předání dekretu symbolů obce, předsedkyní Poslanecké sněmovny, došlo v lednu  2012. Více info ZDE.

Krizová čísla

Starosta
v případě krizové situace v katastru obce Doubravčice: 776 324 423
Lékaři - při bezprostředním ohrožení života: 155
- lékařská pohotovost Kolín: 321 723 000
- nemocnice Kolín: 321 756 111, nemocnice s poliklinikou Č. Brod: 321 610 811

ČEZ - 840 850 860
Policie
- 158
- Č. Brod: 321 622 361
- Kostelec n.Č.l: 974 874 720

Hasiči
- 150

PDF Tisk Email
seznam článků
Turistika
Hradiště u Doubravčic
Hrad Šember
Řeka Šembera
Doubravčice
Všechny strany

 

Řeka Šembera

Turistická stezka červená, pod Tuchorazí doplněná naučnou stezkou "Zahrady", v údolí pod Doubravčicemi  připravována naučná stezka v roce 2011. Připravuje se naučná stezka.
Šembera pod hradem

  • Šembera přináleží do povodí dolní Labe; ústí do Výrovky, ZW 22,8 km.  Pramení u Jevan v 415 m n.m., odkud protéká otevřenou rovinou mezi lukami a poli. Do Vavřineckého potoka (Výrovky) ústí zleva na ř.km 3,4 v 182 m n.m. Š e m be ra je úzký (také 2-4 m) nížinný potok, místy regulovaný či zarostlý. Sjízdná je Šembera již za mírně vyššího stavu vody, téměř celoročně, lépe však při vypouštění rybníků. Plavba je pomalá, vzhledem k místy zarostlému korytu a pro nutnost přetahování stro m ů. (www. infoglobe.cz)
  • Obec je taková brána do lesů Dolánek, které mají charakter šumavského rázu. Potok Šembera, který vévodí tomuto lesu z velké části napájí Štíhlické prameny. V současné době je v mapách zakreslen jeho samotný pramen nad rybníčkem, který je mezi Vyžlovským hřbitovem a drůbežárnou, ale dříve se uváděl začátek Šembery na soutoku potoka Lázný a Kozojedský. (www.stihlice.cz)
  • Řeka Šembera tvořící četné peřeje a chovající pstruhy a raky, je lemována četnými lesními chatami... divoce romantické skalní partie... malebné a často malované skupiny skal...(Průvodce po černokostelecku, Fr.Šimáček, JUDr. J. Veselý, vydáno r. 1937)
  • Říčka Šembera sbírá své vody v okolí Kozojed na Černokostelecku. Na svém horním toku prudce spadá zalesněnou pahorkatinou do Polabské nížiny. Vytváří při tom divoké romatické údolí, které patří bezesporu k nejkrásnějším partiím středních Čech. Před Českým Brodem protéká kolem tvrze v Tuchorazi, která je vděčným turistickým cílem. Další pozoruhodnosti nabízí město Český Brod. Výlet je možné spojit s koupáním. Trasa se vhodná i pro svátečnější turisty: není na ní prakticky žádné větší stoupání." (Průvodce Okolí Prahy; kapitola Kudy teče Šembera; nakl. Soukup a David vyd. 1993)
  • V dávné minulosti byla Šembera důležitějším a mnohem větším vodním tokem než je tomu dnes. Vytvářela hranici mezi dvěma sousedícími slovanskými kmeny a při častých (i bojových) výpravách bývala pro lidi nebezpečným živlem. O své skryté síle dala vědět ještě v roce 1865, kdy voda protrhla hráze rybníků a ničila cestou vesnická stavení i domy v Českém Brodě. Cestou do Českého Brodu napájela Šembera (a její menší přítoky v Dolánkách) v minulosti celkem 9 rybníků: Balík, Žabinec, Dívčí, Šember (pod hradem), Stodolu, Řešeto, Mrzák, Tuchorazský a Podviňák (poslední dva existují dodnes).
  • Často bývá citována podoba dnešní říčky Šembery s malými vodními toky na Šumavě (stejný krajinný ráz v údolí pod obcí; balvanité řečiště, skalky na březích...)
  • Údolí Šembery pod Doubravčicemi se stalo již ve 20. letech min. století oblastí vyhledávanou trampy, kteří zde položili základy chatových osad. Dnes zde najdeme SOÚK (Spojené osady údolí Kozojedského), chatovou osadu v lokalitě pod Čihadly a na Lázném potoce a chaty v lokalitě Na Zámkách a dole při Šembeře v místech bývalého rybníka Mrzák.

Šembera:      potok, říčka
povodí:          dolní Labe
pramen:        poblíž Vyžlovky
délka toku:    22,8 km

Pod Doubravčicemi (v chatové osadě) je soutok Lázného potoka a Šembery; Lázný potok tvoří hranici katastru obce na jihu.