• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Obecní úřad

oú doubravcice

OÚ Doubravčice

Obecní 94

282 01

tel.: 321 677 901
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz

Úřední hodiny:
PO   9 - 10.30 h
ST    9 - 11, 15-17 h

IČ: 00235369
DIČ: CZ-00235369
č. účtu 427918339/0800


Zastupitelé

Jaroslav Prkno, starosta
Kristýna Holubová, místostarostka

František Chmelenský,  Martin Hladík,
Miroslav Hájek, Petra Kněžourová,
Martin Kubica

zastupitelé obce od října 2014Mapa obce

Mapa obce Doubravčice

odkaz mapa obce
Ke shlédnutí zde

Výročí 680 let obce

smlouva 1331V roce 2011 jsme si připomenuli 680 let od první dochované písemné zmínky o naší obci. Jedná se o darovací listinu s pečetí krále Jana Lucemburského, datovanou v srpnu 1331.
Oslavy tohoto výročí úspěšně proběhly 3.- 4. září 2011. Fotografie z oslav a ze slavnostního požehnání nové obecní kapličky naleznete ve fotogalerii.

Znak obce

V lednu roku 2011 zadalo zastupitelstvo obce tvorbu znaku a vlajky pro naši obec. Návrh zpracoval Mgr. Jan Tejkal (Heraldická tvorba Ostrava). Obci bylo předloženo několik variant, z nichž byla zvolena finální verze (č. 15).  Návrh znaku a vlajky  byl předán Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která ho v listopadu 2011 schválila.  K předání dekretu symbolů obce, předsedkyní Poslanecké sněmovny, došlo v lednu  2012. Více info ZDE.

Krizová čísla

Starosta
v případě krizové situace v katastru obce Doubravčice: 776 324 423
Lékaři - při bezprostředním ohrožení života: 155
- lékařská pohotovost Kolín: 321 723 000
- nemocnice Kolín: 321 756 111, nemocnice s poliklinikou Č. Brod: 321 610 811

ČEZ - 840 850 860
Policie
- 158
- Č. Brod: 321 622 361
- Kostelec n.Č.l: 974 874 720

Hasiči
- 150

PDF Tisk Email
Úterý, 08 Únor 2011 16:45
seznam článků
Vodovod a kanalizace
výstavba I. etapa
projekt V+K - zápis schůze 12/2007
schéma jímky
Všechny strany

 

Zápis ze schůzky občanů s Ing. Fialou, projekt vodovod a kanalizace, ČOV, dne 10.12.2007, zahájeno 17,05 h

Vodovod bude přiveden přes Štíhlice, Kozojedy a Kostelec n.Č.L. Štíhlice a Kozojedy projektuje také Ing. Fiala. Umístění vodojemu je projednáno v územním řízení. Odkanalizování je řešeno tlakovou kanalizací.

Princip je takový, že u každého objektu je umístěna jímka, do které přitékají splašky, v jímce je osazeno řezací čerpadlo, slabým výtlakem jsou splašky čerpány ven. To, co se má vyčistit, dělá asi 0,75kg/ den. To je naředěno objemem vody asi 80-120l/den. Pokud jde potrubí do kopce, jak se zapínají čerpadla u jednotlivých objektů, výtlak jde nahoru. Čerpá-li se skopce, je nutné zavzdušňovací armatura. ČOV je poměrně malá, výkonná, netečou na ní dešťové ani podzemní vody, jen rozřezané teplé splašky, i v zimě mají kolem 14 st. C., což je dobré pro činnost čistírny – enzymy. Investičně i provozně méně náročný, je možné kapacitu ČOV navýšit až o20% navýšením biomasy, která čistí odpadní vody.

Otázka připojení Masojed: je možnost připojení bez jakékoliv úpravy ČOV, stavební úpravy by nebyly nutné.

V obci, kde se postaví kanalizace a ČOV se obvykle zněkolikanásobí počet obyvatel – je nutná rezerva při navrhování ČOV. V plánech je zakreslen dostatečně velký pozemek pro budoucí stavební rozšíření.

K jednotlivým přípojkám: přítomným byly rozdány schematické nákresy kanalizačních přípojek. Jímka je spojena s domem gravitačním systémem- v místě co nejbližší jímce na vyvážení se umístí nová jímka, ve které bude řezací čerpadlo. Objem nové jímky je 1m3. Pro 4 člennou rodinu je produkce odpadu 0,5m3 za den. Při poruše má provozovatel systému na opravu 24h. Šnekové čerpadlo v gumovém válci, teoreticky neomezený výtlak až 160m, bude čerpat. Na čerpadle je pojistný ventil. Čerpadlo má výtlak asi 60m vodního sloupce a bude vracet v případě ucpání odtoku nařezané splašky zpět do jímky – záruka, aby se neporušila kanalizace a ni přípojka. Čerpadlo má příkon 1,1 kWh a je třífázové a bude napojeno na rozvaděč, který ho ovládá dle výše hladiny. Při překročení hladiny je na rozvaděči varovná kontrolka. Je nutná spolupráce majitele, který ohlásí případnou poruchu provozovateli. Rozvaděč 20x30x10cm na nožičce. Umístit na viditelném místě. Rozvaděč může být max. 6m od jímky, z důvodu že čerpadlo je ponorné s 10m kabelem. Jímka může být umístěna tak, aby část gravitační kanalizace byla co nejkratší, neboť ho hradí majitel. Rozvaděč a čerpadlo hradí obec. Plastovou jímku si platí každý občan. Bylo by výhodné udělat centrální objednávku přes obec – lze dosáhnout množstevní slevy. Plastová jímka o obsahu 1m3. Stávající jímka, pakliže by byla vodohospodářsky povolena, měla by se vodohospodářsky zrušit. Je možno použít stávající jímku pouze na dešťovou vodu. Stávající jímky není možné použít pro připojení na tlakovou kanalizaci. Po dobu stavby by byla nemovitost bez kanalizace. Je to i nákladnější. Samotné přepojení pak na tlakovou kanalizaci trvá asi hodinu.

Fiala-projekty se tlakovou kanalizací zabývá od r. 1995, jsou už specializovaní provozovatelé, firma má už 25 realizovaných projektů, největší Měšice (2400 obyv.), vč. bytových domů, restaurací.

Na výtlaku čerpadla je umístěna rychlospojka pro rychlou výměnu čerpadla. Kabely jsou vedeny v chráničce k rozvaděči, kde se při výměně rozpojí. Mimo uzávěr na hlavním řadu je ještě jeden uzávěr v jímce – bezpečnostní pro údržbové práce. Rozmyslete si umístění jímky na pozemky, vytlačí 0,8l/s. cca denně 5 min., za týden asi 1,5 kWh, 50 kWh za rok 1,5-4 Kč x 50. Čerpadlo nerozřeže hadry, silonky atd. čerpadlo se zastaví a takovou opravu si bude hradit majitel. Neměl by tam přijít ztužený rostlinný tuk. Krusta znemožní plovákům fungovat. V provozovatelské smlouvě bude ošetřeno množství tuku, který lze vypouštět do jímky. Zkušenosti- Kozojedy mají ČOV a tlakovou kanalizaci 4 roky, dobré zkušenosti, malá poruchovost, Kozojedy se díky tomu rozrůstají. Od r. 95 provozuje firma Bechyně, Jílové u Prahy 2400 čerpacích stanic, loni 1 porucha na čerpadle – spálení. Menší obce do 2000 obyvatel raději nic jiného než tlakovou kanalizaci nestaví, méně investičně náročná, v žádosti o dataci se přepočítává počet připojených obyvatel vs. vynaložené náklady. I vlastní technologie čov je asi o 1,2 mil. Kč levnější. I úspora na stočném, platí čerpání každý sám na rozdíl,od gravitační kanalizace, kde jsou náklady na čerpadla rozúčtovány ve stočném.

Máme projekt pro ÚR – projednává se, pak projekt pro stavební povolení – probíhá zaměřování obce, bude hotové do konce roku – pak projekt stavební povolení – podrobnější, jsou zakresleny stávající sítě, aby se voda a kanalizace vedla v jedné rýze, velká úspora za výkopové práce. Začátkem února přijdou projektanti, kde máte stávající žumpu ? Kde je studna ? Ochranné pásmo stejné jako u žumpy – min. 5 m. Nutno korigovat umístění vzhledem ke studni. Jímka se může dát i do příjezdů, může se po ní jezdit, poklop roznese zatížení do zeminy. Čím delší vlastní gravitace, tím je přípojka dražší.

 

Jak to bude v případě, že jímka je plná a nepůjde proud?
Pak nelze jímku používat. V okamžiku, kdy se vypne proud, i při maximální hladině zbývá ještě 500l . Hladina se zapíná v půlce.

Když nebudu mít vodovod, jak se bude počítat stočné ?
Paušálem dle tabulek spotřeby nemovitostí.

Chataři mají obvykle jistič 3x10A, nutno prověřit možnost navýšení kapacity jističů u jednotlivých chat. V dokumentaci je uveden 3x16A. – je opravdu nutný? – je pouze na rozběh.

Jak se dozvědí majitelé, že budou chodit geodeti?
Oznámení dostanou chataři domů poštou, místní do schránek.

Co je hrazeno z příspěvku ?
Je to uvedeno v dodatku ke smlouvě. Obec dále hradí rozvaděč + technologii čerpání. Připojení k rozvaděči, šachty kanalizační a vodoměrná a gravitační část kanalizace z domu hradí majitel. Kanalizační jímka stojí asi 9-10.000 Kč v případě množstevní slevy, 7-8.000 Kč vodoměrná šachta. Životnost kvalitní plastové jímky více než 60 let. – tlak. Kanalizace fungují od r. 94, 95 zatím se nikde neměnily. Např. firma Bonger – litá jímka jeden díl.

Je tlak. kanalizace ekonomicky výhodnější ?
Studie bude zveřejněna.

Před rokem jsem koupil novou čistírnu.
Je-li povoleno vypouštění odpadních vod z čov vodoprávním úřadem, je na zvážení, zda je povinnost připojovat. Bude řešeno individuálně, dle aktuální kapacity čističky a po dohodě s vodoprávním úřadem.

Přepojení může obec organizovat centrálně, v okamžiku, kdy bude znám stavební dodavatel. Novostavby s betonovou jímkou, je možno použít stávající jímku do určitého objemu. Je výhodnější, když je jímka kruhová, čerpadlo s řezákem omývá vnitřní objem jímky. Ve čtverhranné jímce se usazují splašky v rozích. Lze řešit individuálně s projektantem na místě. Pokud je do prům 1,5 m a kruhová, je možno ji použít. Zpětná klapka -je ve schématu. Přes čerpadlo stejně nic neproteče. Šnek je obklopen gumou.

Kolik stojí 50m výtlačného potrubí? – lépe protlakama: 1500 Kč/bm. Samotné potrubí pokládka max 500 Kč/bm při svépomocném výkopu. Připojení jímky musí realizovat odborná firma, aby se zamezilo protékání spodní a povrchové vody z důvodu úspory čerpání a dobré činnosti čov.

Výtlak PE 1¼ Musí být pro chaty také 2 m hluboká jímka?
Musí. Přes léto je stejná spotřeba.

Zapsal: Baborský

zápis  ke stažení: Fiala ČOV 2007 zápis.pdf

 Aktualizováno Sobota, 20 Únor 2016 14:26