• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Obecní úřad

oú doubravcice

OÚ Doubravčice

Obecní 94

282 01

tel.: 321 677 901
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz

Úřední hodiny:
PO   9 - 10.30 h
ST    9 - 11, 15-17 h

IČ: 00235369
DIČ: CZ-00235369
č. účtu 427918339/0800


Zastupitelé

Jaroslav Prkno, starosta
Kristýna Holubová, místostarostka

František Chmelenský,  Martin Hladík,
Miroslav Hájek, Petra Kněžourová,
Martin Kubica

zastupitelé obce od října 2014Mapa obce

Mapa obce Doubravčice

odkaz mapa obce
Ke shlédnutí zde

Výročí 680 let obce

smlouva 1331V roce 2011 jsme si připomenuli 680 let od první dochované písemné zmínky o naší obci. Jedná se o darovací listinu s pečetí krále Jana Lucemburského, datovanou v srpnu 1331.
Oslavy tohoto výročí úspěšně proběhly 3.- 4. září 2011. Fotografie z oslav a ze slavnostního požehnání nové obecní kapličky naleznete ve fotogalerii.

Znak obce

V lednu roku 2011 zadalo zastupitelstvo obce tvorbu znaku a vlajky pro naši obec. Návrh zpracoval Mgr. Jan Tejkal (Heraldická tvorba Ostrava). Obci bylo předloženo několik variant, z nichž byla zvolena finální verze (č. 15).  Návrh znaku a vlajky  byl předán Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která ho v listopadu 2011 schválila.  K předání dekretu symbolů obce, předsedkyní Poslanecké sněmovny, došlo v lednu  2012. Více info ZDE.

Krizová čísla

Starosta
v případě krizové situace v katastru obce Doubravčice: 776 324 423
Lékaři - při bezprostředním ohrožení života: 155
- lékařská pohotovost Kolín: 321 723 000
- nemocnice Kolín: 321 756 111, nemocnice s poliklinikou Č. Brod: 321 610 811

ČEZ - 840 850 860
Policie
- 158
- Č. Brod: 321 622 361
- Kostelec n.Č.l: 974 874 720

Hasiči
- 150

PDF Tisk Email
Pátek, 11 Únor 2011 08:20
seznam článků
Knihovna
Historie knihovny
Všechny strany

Historie obecní knihovny


Při dohledávání zápisů a poznámek o knihovně v obci bylo zjištěno, že se velmi často prolíná Obecní knihovna s knihovnou školní. Vzhledem k minimu informací (zatím) nelze přesněji stanovit založení ani jedné jedné z nich.


1883

(pravděpodobně) první dochovaná zmínka o knihovně v obci...zápis ve školní kronice : "...uspořádání deklamatorní zábavy ve prospěch školní knihovny v hostinci u paní B. Růžičkové"1920 zápis obecního zastupitelstva: "...zakoupení spisů pro obecní knihovnu"
1925

zápis ze školní kroniky: "..až do odvolání je Obecní knihovna umístěna v budově školy"

zápis obecního zastupitelstva: "...usneseno dáti svázati všechny knihy v obecní knihovně a účet bude zaplacen z obecní pokladny vedle stálého příspěvku obce. Časopis Bratrství odevzdá se do obecní knihovny."

zápis z Knihy protokolů Sboru dobrovolných hasičů v Doubravčicích:"...sbor se jednohlasně usnesl, aby se přispělo na obecní knihovnu a na účel tomu věnoval 25,- Kč"1946 školní knihovna v té době nese již název žákovská knihovna a školní kronika se zmiňuje o bodu ve 2letém plánu školy: opatřit svépomocí žákovské knihovně 100 knih
1950

zápis vě školní kronice zmiňuje budovanou přístavbu právě otevřeného KD M. Majerové: přístavba pro MNV, kampeličku a knihovnu

knihovníkem teď již Místní lidové knihovny je uváděn ředitel školy, pan Zd. Rada2008 rekonstrukce prostor knihovny v prvním patře budovy Obecního úřadu č.p. 94


Knihovníci
1947(?)- 1957 Zdeněk Rada
1957 - 1988 Bohumila Rezková
1988 - 2010 Hana Pohořalová
2010 Věra Ouzká
2011 -
2012 Hana Pohořalová
Aktualizováno Čtvrtek, 12 Leden 2017 22:24