• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Obecní úřad

oú doubravcice

OÚ Doubravčice

Obecní 94

282 01

tel.: 321 677 901
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz

Úřední hodiny:
PO   9 - 10.30 h
ST    9 - 11, 15-17 h

IČ: 00235369
DIČ: CZ-00235369
č. účtu 427918339/0800


Zastupitelé

Jaroslav Prkno, starosta
Kristýna Holubová, místostarostka

František Chmelenský,  Martin Hladík,
Miroslav Hájek, Petra Kněžourová,
Martin Kubica

zastupitelé obce od října 2014Mapa obce

Mapa obce Doubravčice

odkaz mapa obce
Ke shlédnutí zde

Výročí 680 let obce

smlouva 1331V roce 2011 jsme si připomenuli 680 let od první dochované písemné zmínky o naší obci. Jedná se o darovací listinu s pečetí krále Jana Lucemburského, datovanou v srpnu 1331.
Oslavy tohoto výročí úspěšně proběhly 3.- 4. září 2011. Fotografie z oslav a ze slavnostního požehnání nové obecní kapličky naleznete ve fotogalerii.

Znak obce

V lednu roku 2011 zadalo zastupitelstvo obce tvorbu znaku a vlajky pro naši obec. Návrh zpracoval Mgr. Jan Tejkal (Heraldická tvorba Ostrava). Obci bylo předloženo několik variant, z nichž byla zvolena finální verze (č. 15).  Návrh znaku a vlajky  byl předán Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která ho v listopadu 2011 schválila.  K předání dekretu symbolů obce, předsedkyní Poslanecké sněmovny, došlo v lednu  2012. Více info ZDE.

Krizová čísla

Starosta
v případě krizové situace v katastru obce Doubravčice: 776 324 423
Lékaři - při bezprostředním ohrožení života: 155
- lékařská pohotovost Kolín: 321 723 000
- nemocnice Kolín: 321 756 111, nemocnice s poliklinikou Č. Brod: 321 610 811

ČEZ - 840 850 860
Policie
- 158
- Č. Brod: 321 622 361
- Kostelec n.Č.l: 974 874 720

Hasiči
- 150

PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Sobota, 12 Únor 2011 18:12
seznam článků
Současnost
Statistické údaje
Obnova mostků přes Šemberu
Všechny strany

D Ě K U J E M E
všem dobrovolníkům, kteří se kdy již účastnili obnovy mostků i těm, kteří si ještě tuto činnost dopřejí v okamžiku, kdy bude potřeba pomoci :o)

 


 

OBNOVA mostku přes Šemberu (na soutoku)
Termín: 15. - 16. 2015

Info k akci: Most byl zničen (pravděpodobně lidským zásahem) někdy v průběhu léta 2014, přes výzvy k jeho opravě se tato neuskutečnila (chyběli dobrovolníci z řad obyvatel obce či chatařů). Po roce, kdy byl most celou dobu neschůdný se konečně našlo řešení. Správce lesů města Č. Brod, Občanské sdružení obce Doubravčice, z.s., obec Doubravčice a především CSC klub  z Českého Brodu se domluvili na spolupráci. Mezi členy CSC klubu se našli potřební dobrovolníci.

mostek na soutoku 2015
most na soutoku Šembery a Lázného potoka před rekonstrukcí v létě 2015OBNOVA lávky Dr. Vacka přes Šemberu
Termín: 2011


Info k akci: Lávku obnovili nezávisle na obci Doubravčice dobrovolně členové CSC klubu (Klubu pro cyklisty a sportovce českobrodska).

 


 

OBNOVA mostků přes Šemberu a Lázný potok
Termín: 15.06.2013

Info k akci: Vydatné deště na přelomu května a června způsobily 2. června zaplavení OÚ, obecního bytu i mnoha domů v celé obci. Zároveň také došlo k rozvodnění Lázného potoka, Šembery a všech jejich přítoků, celoročně téměř nepostřehnutelných.
Na Lázném potoce byly zničeny: přechod u brodu v chatách pod Štíhlicemi, lávky v chatách pod Číhadly a mostek přes Lázný potok nedaleko soutoku s Šemberou.
Na Šembeře: poničen (nejen vodou, ale především motorkáři a čtyřkolkami) byl mostek na červené tur. stezce směr Kozojedy a posunuta a převrácena byla lávka primátora Vacka. Lávka u skautské louky, původně považována za zničenou byla pouze celá pod vodou, ale nezničena (potřeba opravit pouze jednu z kulatin).

Akce obnovy mostků 2013 byla vyhlášena na sobotu 15.06.2013 (a to na obvyklých místech - písemně na obecní nástěnce, v krámku, v hospodách, v cukrárně, na vývěsce v chatách, dále pak na webových stránkách obce a rozesláno bylo na čtyřicet emailů a sms zpráv s výzvou). Účast potvrdilo a v sobotu ráno se dostavilo POUZE deset dobrovolníků (a kronikářka:o). Z tohoto důvodu nebyla k datu 19.06. opravena lávka primátora Vacka a lávka u skautské louky na Šembeře a přechod u brodu v chatách pod Štíhlicemi.

Nepodařilo se také uklidit (nepřírodní) naplaveniny podél toku Šembery a podél Lázného potoka  v katastru obce. Odpad byl vysbírán pouze na obou březích Lázného potoka v úseku nově vybudovaný mostek u posledních chat - soutok Lázného s Šemberou. Na tomto relativně krátkém úseku byly odpadem naplněny dva igelitové pytle!

w1.jpg w2.jpg
lávka v chatách pod Číhadly u hřiště lávka v chatách pod Číhadly (směr Štíhlice)
w3.jpg w4.jpg
výstavba mostku poblíž soutoku
w5.jpg

Další info a foto naleznete také v Obecním zpravodaji č. 24 (červenec - říjen 2013).

Pozn. V minulosti proběhla obnova mostků v roce 2008 z důvodu jejich havarijního stavu (viz článěk níže).


OBNOVA mostků přes Šemberu a Lázný potok
Termín: 28.06. 2008 (první etapa) a 26.07 - 27.07. 2008 (druhá etapa)

Info k akci: Celá akce vznikla kvůli havarijnímu stavu velkého mostku přes Šemberu u soutoku s Lázným potokem. Oslovili jsme odbor Životního prostředí v Českém Brodě, kde nám jeho vedoucí ing. Vodička přislíbil pomoc a dohodlo se, Český Brod resp. Kolínská lesní společnost poskytne dřevo a doubravčičtí „dodají“ práci a spojovací materiál.  Po přesunu těžařů z Kolínské lesní společnosti mimo náš region se však posunul termín přepravy dřeva a tím i výstavby větších mostků a proto byla naším starostou schválena druhá varianta. Kolínská lesní spol. poskytne dřevo, nicméně jeho pokácení, dopravu na místo a montáž nové lávky uhradí obec panu Jelínkovi, který zhotoví jak tuto velkou lávku, tak druhý mostek, který byl cca 150 m od soutoku Šembery a Lázného potoka směrem na Kozojedy. P. Jelínek je přislíbil zhotovit v prvním červencovém týdnu, tak, aby byly připraveny na letní turistickou sezónu.

Finančně se nakonec na obnově těchto dvou důležitých mostků podílí obec Doubravčice a město Český Brod.
V sobotu byl opraven, vlastně znovu postaven, mostek na konci chatové osady pod Čihadly. Dokonce má zábradlí jak pro dospělé, tak pro děti (!) a na jeho stavbě se podílelo 7 brigádníků.
Dále byla kompletně zrenovována lávka prim. Vacka přes Šemberu u "pionýrského tábora" (4 brigádníci).
A třetí skupina, ve které byli i 3 kozojedští, rozebrala a připravila k odvozu rozpadlé dřevěné přístřešky po archeologickém výzkumu, které už dlouhou dobu hyzdily Hradiště.

Na počátku července byl p. Jelínkem odstraněn nevyhovující mostek přes Šemberu při soutoku s Lázným potokem a na místo dopravena část dřeva na výstavbu nového mostku. Další práce však již provedeny nebyly. Skončila tak dohoda s panem Jelínkem.
Na základě oznámení  o nedokončení práce na hlavním mostku byla vyhlášena druhá brigáda pro dobrovolníky s cílem nově vybudovat velký mostek přes Šemberu, při soutoku s Lázným potokem. Po stržení mostku p. Jelínkem nastala totiž situace, kdy na této trase nebylo možno Šemberu bezpečně přejít. Výstavba mostku byla tedy nutná a hlavně musela být rychlá! Původně jsme plánovali pouze jednodenní brigádu, neboť se předpokládala minimálně stejná účast jako na minulé akci. Bohužel zájem mezi obyvateli a především chataři byl velmi malý a je nutno podotknout, že základ sobotní skupiny tvořili opět stejní lidé, kteří se již zúčastnili první brigády v červnu. Náročná akce se tak protáhla i na neděli, kdy byl velký mostek dokončen.

Velký mostek přes Šemberu u soutoku s Lázným potokem byl vybudován zcela znovu, původní byl již rozpadlý a trámy silně ztrouchnivělé, ze zbytků vyčnívala spousta hřebíků.... (viz. foto původní a současný stav)

mostek pres Lazny potok mostek pres Lazny potok opraveny
mostek přes Lázný potok pod Čihadly (před) (po rekonstrukci)
most na soutoku most na soutoku novy
most na soutoku Šembery a Lázného potoka (před) (po rekonstrukci)
lavka primatora Vacka opravena
lávka primátora Vacka

Ivana Švejdová e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Alena Kvasničková, kronikářka obce e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScriptAktualizováno Neděle, 12 Červen 2016 20:45