• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Obecní úřad

oú doubravcice

OÚ Doubravčice

Obecní 94

282 01

tel.: 321 677 901
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz

Úřední hodiny:
PO   9 - 10.30 h
ST    9 - 11, 15-17 h

IČ: 00235369
DIČ: CZ-00235369
č. účtu 427918339/0800


Zastupitelé

Jaroslav Prkno, starosta
Kristýna Holubová, místostarostka

František Chmelenský,  Martin Hladík,
Miroslav Hájek, Petra Kněžourová,
Martin Kubica

zastupitelé obce od října 2014Mapa obce

Mapa obce Doubravčice

odkaz mapa obce
Ke shlédnutí zde

Výročí 680 let obce

smlouva 1331V roce 2011 jsme si připomenuli 680 let od první dochované písemné zmínky o naší obci. Jedná se o darovací listinu s pečetí krále Jana Lucemburského, datovanou v srpnu 1331.
Oslavy tohoto výročí úspěšně proběhly 3.- 4. září 2011. Fotografie z oslav a ze slavnostního požehnání nové obecní kapličky naleznete ve fotogalerii.

Znak obce

V lednu roku 2011 zadalo zastupitelstvo obce tvorbu znaku a vlajky pro naši obec. Návrh zpracoval Mgr. Jan Tejkal (Heraldická tvorba Ostrava). Obci bylo předloženo několik variant, z nichž byla zvolena finální verze (č. 15).  Návrh znaku a vlajky  byl předán Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která ho v listopadu 2011 schválila.  K předání dekretu symbolů obce, předsedkyní Poslanecké sněmovny, došlo v lednu  2012. Více info ZDE.

Krizová čísla

Starosta
v případě krizové situace v katastru obce Doubravčice: 776 324 423
Lékaři - při bezprostředním ohrožení života: 155
- lékařská pohotovost Kolín: 321 723 000
- nemocnice Kolín: 321 756 111, nemocnice s poliklinikou Č. Brod: 321 610 811

ČEZ - 840 850 860
Policie
- 158
- Č. Brod: 321 622 361
- Kostelec n.Č.l: 974 874 720

Hasiči
- 150

PDF Tisk Email
seznam článků
Osada
Z historie osady (K.Trojánek)
Všechny strany

Chatová osada u Doubravčic

  • současnostmapa Doubravčice -osada

K roku 2008 bylo v obci zapsáno 270 objektů s číslem evidenčním. Část tvoří budovy v obci, využívané jako chalupy, většina objektů jsou však chaty. Chatová oblast je rozložena na jihovýchod a jih od obce,  u lesnatého údolí říčky Šembery. Na jihu je katastr obce  a tím i chatové osady ohraničen korytem Lázného potoka. Proti proudu Šembery, nedaleko soutoku s Lázným potokem,  pak začíná chatová osada v SOÚK (Spojené osady údolí kozojedského) přináležející již k sousední obci Kozojedy.

pozn. Číslo evidenční je číselný prostorový identifikátor územního prvku statistická budova, pokud jde o objekt určený k prozatímnímu nebo dočasnému bydlení nebo o objekt jiného prozatímního rázu.

  • minulost

Počátky chatové osady spadají do 20. let minulého století. Tehdy začali objevovat "trampové" klid a krásu přírody v údolí Lázného potoka a Šembery. Z Prahy jich vyrážely celé skupinky, vlakem buď do Říčan nebo do Českého Brodu, a pak pokračovaly většinou pěšky přes vesnice až do údolí. Nejprve se spávalo pod širákem, pod provizorním přístřeškem, později i pod stanem. První dřevěné chatky se zde objevují asi v roce 1929. Oblíbeným místem pro první trampy byl skalní převis u Šembery, nazývaný jeskyně Sing-sing. Na počátku 30. let objevili kouzlo údolí také trampové z Kolína, pro které bylo černokostelecko cílem mnoha výletů.

pozn.V Kronice spojených osad údolí kozojedského je zaznamenáno, že první trampové (z Prahy) objevili údolí v roce 1925 a usadili se na třetím přítoku k Šembeře od Štíhlic. Postavili pak také chatu poblíž kostela sv. Martina a chata to byla společná, všem otevřená. V té době již údolí pod hradem Šemberkem bylo cílem trampů především z českobrodské strany.


foto osadafoto osadafoto osada 

Z historie osady

následující text a foto pochází z majetku pana Karla Trojánka (není-li uvedeno jinak); zápis do kroniky a uveřejnění na internetu se svolením rodiny

  • Zrození osady Smečka

Naše osada vznikla z pěveckého sboru "Panikáři", a za datum vzniku byl určen 4. listopad 1939, kdy sbor poprvé vystoupil na veřejnosti. Tehdá bylo 8 členů.

Po půlroční přestávce sešli se čtyři kamarádi: Opelt, Měšťan, Trojánek a Šulc aby pokračovali v započatém zpěvu. Tu poprvé se ozvaly hlasy po organisaci party a po novém jménu než Panikáři. Bylo usneseno, že vznikající osada se bude nazývat "Smečka", zkratka S.O.S. (stanová osada Smečka).

Název Smečka (vlastně: Smečka vlků) vyjadřuje věrnost, nebojácnost, podnikavost a soudržnost ve společnosti - čili ve smečce. Po pilné půlroční práci na organisaci osady, vstupuje tato 1. ledna 1941 do života jako ucelený spolek se svými stanovami a volitelným výborem.  Za tři roky potom vidíme zde osadu, která se může pochlubiti osadním sborem (připravujeme též sbor dívčí), ping-pongovým mužstvem, wolley-ballovým mužstvem, osadním majetkem a částečnou popularitou.

- vznik osady počítáme od 4. listopadu 1939
- osadní hymnou je píseň "Bobby", každý člen musí ji umět
- každý člen má nejen svoje práva, ale i povinnosti k osadě
- místa působnosti osady jsou v restauraci "U Müllerů", na Špičce pod Bulovkou a v Doubravčicích u Úval
k 31. 12. 1943 měla S.O.S. Smečky 23 členů
k 31. 12. 1944 měla S.O.S. Smečky 31 členů a 5 čestných členů
(pozn. zakladatelé a členové S.O.S. Smečka pocházeli převážně z Prahy-Libně)


chata K. Trojánek - nedatovánopěvecký sbor "Panikáři" nedatovánopěvecký sbor " Panikáři"  (K. Trojánek zcela vpravo) Text u fotky: V upomínku na první soutěž tremp. sborů, kterou jsme obsadili. Soutěž byla pořádána osadou "Java" v Michli na Jezerce dne 27. 3. 1941Osadní píseň Sportovní přehled (rok 1943/44)

Zasněženou plání
tmavý bod uhání,zaráží se v letu:
"Hola, hoši, pošta je tu !"
Za všech stran
se sbíhají v prostřed malé osady,
kde Bobby
rozdává zprávy, právě došlé z Kanady.
Šťasten ten, pro koho Bobby lístek má,
ruky stisk odměnou za něj přijímá.

Bobby rozdal psaní,
vypřahá ze sání
svoji milou smečku
kamarádů psů,
Večer pak,
když oheň chatu ozáří,
a voda se v kotli na grog klokotem vaří,
Vesele znějí jejich písně malou osadou

Bobby je šťasten jejich náladou.

Sportovní majetek osady S.O.S. Smečka:
1 stan A
1 stan tzv. rakouský
1 luk
1 terč
1 švihadlo
1 wolley-ballová síť
sport. brožury
Mimo to vlastní členové několik canoí, stanů, ping-pong pálek a různé trampské potřeby.


osadní zprávy 2 - rok 1943


25.-26. března 1944 konal se první tramp osady do Doubravčic do chat kamarádů V. Friče, E. Mašty a M. Duchoně.
29. 4. - 1. 5. 1944 konal se opět tramp do Doubravčic.


text převzat z osadních Zpráv č. 3 pro rok 1944 a Zpráv č. 2 pro rok 1943; zkráceno