Tisk
Pátek, 11 Únor 2011 08:20

Obecní knihovna Doubravčice


OD 9. 11. 2015 JE OBNOVEN PRAVIDELNÝ PONDĚLNÍ PROVOZ KNIHOVNY


KNIHOVNA JE CÍLEM PODPORY OD STŘEDOČESKÉHO KRAJE
POSKYTOVANÉ PŘÍJEMCI FORMOU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ

knihovna Doubravcice

knihovna Doubravcice

Knihovna je umístěna v prvním patře budovy Obecního úřadu a nabízí půjčování knih pro děti i dospělé; zapůjčit lze také omezený výběr časopisů. Kromě vlastních knih zapůjčuje knihovna také knižní svazky ze souborů knihoven z Kolína a Kutné Hory.

Obecní knihovna
Doubravčice, Obecní 94 (budova OÚ, 1. patro)
282 01
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
tel.: 702 394 734774 342 632

Knihovnice:

Hana POHOŘALOVÁ


Provozní doba:
pondělí 17 h - 19 hPoskytované služby:

  • půjčování knih pro děti a dospělé
  • půjčování časopisů
  • archivace Obecního zpravodaje
  • veřejný internet

Výpůjční řád:
Výpůjční doba činí 1 měsíc – do této doby je nutné knihy a časopisy vrátit nebo oznámit knihovnici prodloužení výpůjční doby maximálně však na 3 měsíce.
Momentálně vypůjčené knihy a časopisy, o které máte zájem, si můžete u knihovnice zamluvit. Při každém využívání služeb knihovny je čtenář povinen předložit čtenářskou legitimaci (pozn. zatím jsou legitimace uloženy u knihovnice). Počet výpůjček by neměl přesáhnout 10 svazků knih či časopisů při jedné návštěvě. Čtenář ručí za vypůjčené knižní svazky a časopisy. Je povinen s nimi zacházet šetrně, chránit je před poškozením a je zakázáno do svazků vpisování poznámek, podtrhávání textů, vytrhávání stránek apod. V případě poškození svazku je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu a to buď peněžní částkou stanovenou knihovnou nebo stejným či jiným vydáním svazku. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna, která si může k náhradě připočítat poplatek na nutné náklady (nový obal knihy apod.)
V případě nedodržení výpůjční lhůty je čtenář upozorněn písemně. Hradí sankční poplatek a náklady na poštovné.

Ceník poskytovaných služeb:

  • roční čtenářské poplatky zatím ZDARMA
  • ztráta knihy nebo časopisu pořizovací cena + 30,-Kč
  • penále za pozdní vrácení knihy nebo časopisu 2,-Kč/svazek
  • poškození knižní obalové fólie 5,-Kč
  • písemná upomínka 10,-Kč
  • veřejný internet zdarma (zpoplatněn je pouze případný tisk či kopírování)

Počet knižních svazků obecní knihovny: téměř 2 000 ks

Počet registrovaných aktivních čtenářů : 36 osob

Časopisy k zapůjčení: Receptář, Instinkt, Zahrádkář


Historie obecní knihovny


Při dohledávání zápisů a poznámek o knihovně v obci bylo zjištěno, že se velmi často prolíná Obecní knihovna s knihovnou školní. Vzhledem k minimu informací (zatím) nelze přesněji stanovit založení ani jedné jedné z nich.


1883

(pravděpodobně) první dochovaná zmínka o knihovně v obci...zápis ve školní kronice : "...uspořádání deklamatorní zábavy ve prospěch školní knihovny v hostinci u paní B. Růžičkové"1920 zápis obecního zastupitelstva: "...zakoupení spisů pro obecní knihovnu"
1925

zápis ze školní kroniky: "..až do odvolání je Obecní knihovna umístěna v budově školy"

zápis obecního zastupitelstva: "...usneseno dáti svázati všechny knihy v obecní knihovně a účet bude zaplacen z obecní pokladny vedle stálého příspěvku obce. Časopis Bratrství odevzdá se do obecní knihovny."

zápis z Knihy protokolů Sboru dobrovolných hasičů v Doubravčicích:"...sbor se jednohlasně usnesl, aby se přispělo na obecní knihovnu a na účel tomu věnoval 25,- Kč"1946 školní knihovna v té době nese již název žákovská knihovna a školní kronika se zmiňuje o bodu ve 2letém plánu školy: opatřit svépomocí žákovské knihovně 100 knih
1950

zápis vě školní kronice zmiňuje budovanou přístavbu právě otevřeného KD M. Majerové: přístavba pro MNV, kampeličku a knihovnu

knihovníkem teď již Místní lidové knihovny je uváděn ředitel školy, pan Zd. Rada2008 rekonstrukce prostor knihovny v prvním patře budovy Obecního úřadu č.p. 94


Knihovníci
1947(?)- 1957 Zdeněk Rada
1957 - 1988 Bohumila Rezková
1988 - 2010 Hana Pohořalová
2010 Věra Ouzká
2011 -
2012 Hana Pohořalová


Aktualizováno Čtvrtek, 12 Leden 2017 22:24