Tisk
Napsal uživatel Administrator   
Sobota, 12 Únor 2011 18:12

Současnost obce Doubravčice

poloha obce

 • kraj Středočeský
 • okres Kolín
 • 8 km JZ od Českého Brodu a 6 km SZ od Kostelce nad Černými lesy, v lesnaté oblasti nad údolím říčky Šembery
 • nadmořská výška cca 350 m
 • obcí prochází silnice II. třídy číslo 113 z Českého Brodu do Mukařova
MAPOVÝ PORTÁL GEOSENSE - info a návod.pdf

mapa katastr obce

 

 • katastrální výměra            918 ha
 • obyvatel                        620 (k roku 2016)
 • zeměpisná šířka               50°02' 25.67"
 • zeměpisná délka              14° 79' 00.97"
 • nadmořská výška             350 m

mapa katastru obce Doubravčice


historické památky

 • zbytky gotického hrádku Šember
 • pozůstatky halštatského a slovanského hradiště
 • roubená chalupa čp. 21 (nezařazeno)
 • roubený špýchar (nezařazeno)

drobné stavby

 • kamenný kříž (krucifix) z r. 1851 při silnici na Masojedy
 • kamenný kříž (krucifix) ve zdi domu v obci při silnici č. 113
 • jubilejní pamětní kámen Jana II. Lichtenštejnského u Šembery
 • hraniční kámen ze 14. stol.

první písemná zmínka:   rok 1331

přírodní zajímavosti

 • kamenité a lesnaté údolí říčky Šembery a Lázného potoka, vedou tudy značené turistické trasy

občanská vybavenost obce
místní samospráva (OÚ), obchod s potravinami, restaurace, kulturní dům se sálem a restaurací, obecní knihovna, soukromá mateřská školka, keramická dílna pro veřejnost, cukrárna, truhlárna, autobusové spojení směr Český Brod, Úvaly, Mukařov (a následná návaznost na pražskou autobusovou MHD), vodovod + kanalizace, TJ Sokol a sportovní hřiště, rodičovské centrum Dokolečko, obecní mateřská školka (otevřena 9/2013)
(viz. Služby & vybavenost)

ze života obce

 • obecní úřad vydává od roku 2008 pravidelný Obecní zpravodaj, přinášející informace z úřadu, obce, kulturní oznámení, příspěvky obyvatel, inzerci...
 • každoročně na jaře obec vyhlašuje  dobrovolný Jarní úklid obce a okolí
 • v roce 2008 proběhla  akce Obnova mostků přeš Šemberu a Lázný potok - dobrovolníci zrekonstruovali či postavili znovu dřevěné mostky na turistických stezkách v katastru obce
 • v roce 2013 byly mostky znovu obnoveny, nebot část jich byla zničena během červnových povodní
 • občanské sdružení Číhadlo získalo  v roce 2009 do pronájmu nepříliš využívaný sál kulturního domu a zahájilo činnosti vedoucí k jeho rekonstrukci
 • byla zahájena výstavba kanalizace a vodovodu v obci (2009), od dubna 2012 bylo zahájeno připojování
 • byla zahájena výstavba mateřské školky (2011), otevření MŠ proběhlo v září 2013

 


statistické údaje obce Doubravčice

sčítání lidu březen 2011  - počet obyvatel: 501

k 31.12.2011 žilo v obci trvale 509 obyvatel, z toho 255 mužů a 254 žen

k 31.12.2008 žilo trvale v obci 424 obyvatel, z toho 213 žen a 211 mužů

obec Doubravčice
rok počet domů obyvatel
před 1788 20 ?
1843 28 232
1890 60 366
1910 66 395
1921 68 319
1934 76 306
1950 92 229
1970 73 208
1980 73 203
1991 64 194
2001 67 214
2002 ? 232
2005 ? 331
2006 ? 349
2007 ? 414
2008-30-6 153 410
2011 sčítání lidu 151 501
(251 mužů, 250 žen)
2013 525

Doplňující údaje k tabulce:
Počet domů - od roku 1970 se jedná o počet domů trvale obydlených resp. s trvalým bydlištěm osob. Jak se však prokázalo v roce 2008, jde o údaj zkreslující, neboť např. v tomto roce demografická analýza prokázala, že i v domech, kde nejsou obyvatelé obce trvale přihlášeni k pobytu, jsou osoby trvale žijící v obci.
? - počet domů/ obyvatel k uvedenému datu není znám

Počet obyvatel - vycházelo se z údajů z níže uvedených zdrojů. V období od r. 2005 se však údaje liší, proto byl za hlavní zdroj vybrán údaj z evidence OÚ.
Údaj o počtu obyvatel bere v úvahu pouze osoby s trvalým bydlištěm v obci. Ve skutečnosti je počet obyvatel vyšší - vzhledem k tomu, že zde trvale žijí i osoby s uvedeným bydlištěm v jiném městě/obci - dá se předpokládat, že obec má v současné době zhruba 500 stálých obyvatel.
Z tabulky dále vyplývá, že zatímco v 19. století žilo v průměru 8 osob v domě, později se jejich prům. počet snížil na 5 osob a dnes můžeme počítat 3 osoby žijící v jednom domě.

Zdroj: Retrospektivní lexikon obcí Středočeského kraje 1869 až 2001; Evidence obyvatelstva OÚ Doubravčice; Průvodce po okresních a městkých archivech - okres Český Brod; data z ČSÚ.


D Ě K U J E M E
všem dobrovolníkům, kteří se kdy již účastnili obnovy mostků i těm, kteří si ještě tuto činnost dopřejí v okamžiku, kdy bude potřeba pomoci :o)

 


 

OBNOVA mostku přes Šemberu (na soutoku)
Termín: 15. - 16. 2015

Info k akci: Most byl zničen (pravděpodobně lidským zásahem) někdy v průběhu léta 2014, přes výzvy k jeho opravě se tato neuskutečnila (chyběli dobrovolníci z řad obyvatel obce či chatařů). Po roce, kdy byl most celou dobu neschůdný se konečně našlo řešení. Správce lesů města Č. Brod, Občanské sdružení obce Doubravčice, z.s., obec Doubravčice a především CSC klub  z Českého Brodu se domluvili na spolupráci. Mezi členy CSC klubu se našli potřební dobrovolníci.

mostek na soutoku 2015
most na soutoku Šembery a Lázného potoka před rekonstrukcí v létě 2015OBNOVA lávky Dr. Vacka přes Šemberu
Termín: 2011


Info k akci: Lávku obnovili nezávisle na obci Doubravčice dobrovolně členové CSC klubu (Klubu pro cyklisty a sportovce českobrodska).

 


 

OBNOVA mostků přes Šemberu a Lázný potok
Termín: 15.06.2013

Info k akci: Vydatné deště na přelomu května a června způsobily 2. června zaplavení OÚ, obecního bytu i mnoha domů v celé obci. Zároveň také došlo k rozvodnění Lázného potoka, Šembery a všech jejich přítoků, celoročně téměř nepostřehnutelných.
Na Lázném potoce byly zničeny: přechod u brodu v chatách pod Štíhlicemi, lávky v chatách pod Číhadly a mostek přes Lázný potok nedaleko soutoku s Šemberou.
Na Šembeře: poničen (nejen vodou, ale především motorkáři a čtyřkolkami) byl mostek na červené tur. stezce směr Kozojedy a posunuta a převrácena byla lávka primátora Vacka. Lávka u skautské louky, původně považována za zničenou byla pouze celá pod vodou, ale nezničena (potřeba opravit pouze jednu z kulatin).

Akce obnovy mostků 2013 byla vyhlášena na sobotu 15.06.2013 (a to na obvyklých místech - písemně na obecní nástěnce, v krámku, v hospodách, v cukrárně, na vývěsce v chatách, dále pak na webových stránkách obce a rozesláno bylo na čtyřicet emailů a sms zpráv s výzvou). Účast potvrdilo a v sobotu ráno se dostavilo POUZE deset dobrovolníků (a kronikářka:o). Z tohoto důvodu nebyla k datu 19.06. opravena lávka primátora Vacka a lávka u skautské louky na Šembeře a přechod u brodu v chatách pod Štíhlicemi.

Nepodařilo se také uklidit (nepřírodní) naplaveniny podél toku Šembery a podél Lázného potoka  v katastru obce. Odpad byl vysbírán pouze na obou březích Lázného potoka v úseku nově vybudovaný mostek u posledních chat - soutok Lázného s Šemberou. Na tomto relativně krátkém úseku byly odpadem naplněny dva igelitové pytle!

w1.jpg w2.jpg
lávka v chatách pod Číhadly u hřiště lávka v chatách pod Číhadly (směr Štíhlice)
w3.jpg w4.jpg
výstavba mostku poblíž soutoku
w5.jpg

Další info a foto naleznete také v Obecním zpravodaji č. 24 (červenec - říjen 2013).

Pozn. V minulosti proběhla obnova mostků v roce 2008 z důvodu jejich havarijního stavu (viz článěk níže).


OBNOVA mostků přes Šemberu a Lázný potok
Termín: 28.06. 2008 (první etapa) a 26.07 - 27.07. 2008 (druhá etapa)

Info k akci: Celá akce vznikla kvůli havarijnímu stavu velkého mostku přes Šemberu u soutoku s Lázným potokem. Oslovili jsme odbor Životního prostředí v Českém Brodě, kde nám jeho vedoucí ing. Vodička přislíbil pomoc a dohodlo se, Český Brod resp. Kolínská lesní společnost poskytne dřevo a doubravčičtí „dodají“ práci a spojovací materiál.  Po přesunu těžařů z Kolínské lesní společnosti mimo náš region se však posunul termín přepravy dřeva a tím i výstavby větších mostků a proto byla naším starostou schválena druhá varianta. Kolínská lesní spol. poskytne dřevo, nicméně jeho pokácení, dopravu na místo a montáž nové lávky uhradí obec panu Jelínkovi, který zhotoví jak tuto velkou lávku, tak druhý mostek, který byl cca 150 m od soutoku Šembery a Lázného potoka směrem na Kozojedy. P. Jelínek je přislíbil zhotovit v prvním červencovém týdnu, tak, aby byly připraveny na letní turistickou sezónu.

Finančně se nakonec na obnově těchto dvou důležitých mostků podílí obec Doubravčice a město Český Brod.
V sobotu byl opraven, vlastně znovu postaven, mostek na konci chatové osady pod Čihadly. Dokonce má zábradlí jak pro dospělé, tak pro děti (!) a na jeho stavbě se podílelo 7 brigádníků.
Dále byla kompletně zrenovována lávka prim. Vacka přes Šemberu u "pionýrského tábora" (4 brigádníci).
A třetí skupina, ve které byli i 3 kozojedští, rozebrala a připravila k odvozu rozpadlé dřevěné přístřešky po archeologickém výzkumu, které už dlouhou dobu hyzdily Hradiště.

Na počátku července byl p. Jelínkem odstraněn nevyhovující mostek přes Šemberu při soutoku s Lázným potokem a na místo dopravena část dřeva na výstavbu nového mostku. Další práce však již provedeny nebyly. Skončila tak dohoda s panem Jelínkem.
Na základě oznámení  o nedokončení práce na hlavním mostku byla vyhlášena druhá brigáda pro dobrovolníky s cílem nově vybudovat velký mostek přes Šemberu, při soutoku s Lázným potokem. Po stržení mostku p. Jelínkem nastala totiž situace, kdy na této trase nebylo možno Šemberu bezpečně přejít. Výstavba mostku byla tedy nutná a hlavně musela být rychlá! Původně jsme plánovali pouze jednodenní brigádu, neboť se předpokládala minimálně stejná účast jako na minulé akci. Bohužel zájem mezi obyvateli a především chataři byl velmi malý a je nutno podotknout, že základ sobotní skupiny tvořili opět stejní lidé, kteří se již zúčastnili první brigády v červnu. Náročná akce se tak protáhla i na neděli, kdy byl velký mostek dokončen.

Velký mostek přes Šemberu u soutoku s Lázným potokem byl vybudován zcela znovu, původní byl již rozpadlý a trámy silně ztrouchnivělé, ze zbytků vyčnívala spousta hřebíků.... (viz. foto původní a současný stav)

mostek pres Lazny potok mostek pres Lazny potok opraveny
mostek přes Lázný potok pod Čihadly (před) (po rekonstrukci)
most na soutoku most na soutoku novy
most na soutoku Šembery a Lázného potoka (před) (po rekonstrukci)
lavka primatora Vacka opravena
lávka primátora Vacka

Ivana Švejdová e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Alena Kvasničková, kronikářka obce e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno Neděle, 12 Červen 2016 20:45