Tisk

Chatová osada u Doubravčic

  • současnostmapa Doubravčice -osada

K roku 2008 bylo v obci zapsáno 270 objektů s číslem evidenčním. Část tvoří budovy v obci, využívané jako chalupy, většina objektů jsou však chaty. Chatová oblast je rozložena na jihovýchod a jih od obce,  u lesnatého údolí říčky Šembery. Na jihu je katastr obce  a tím i chatové osady ohraničen korytem Lázného potoka. Proti proudu Šembery, nedaleko soutoku s Lázným potokem,  pak začíná chatová osada v SOÚK (Spojené osady údolí kozojedského) přináležející již k sousední obci Kozojedy.

pozn. Číslo evidenční je číselný prostorový identifikátor územního prvku statistická budova, pokud jde o objekt určený k prozatímnímu nebo dočasnému bydlení nebo o objekt jiného prozatímního rázu.

  • minulost

Počátky chatové osady spadají do 20. let minulého století. Tehdy začali objevovat "trampové" klid a krásu přírody v údolí Lázného potoka a Šembery. Z Prahy jich vyrážely celé skupinky, vlakem buď do Říčan nebo do Českého Brodu, a pak pokračovaly většinou pěšky přes vesnice až do údolí. Nejprve se spávalo pod širákem, pod provizorním přístřeškem, později i pod stanem. První dřevěné chatky se zde objevují asi v roce 1929. Oblíbeným místem pro první trampy byl skalní převis u Šembery, nazývaný jeskyně Sing-sing. Na počátku 30. let objevili kouzlo údolí také trampové z Kolína, pro které bylo černokostelecko cílem mnoha výletů.

pozn.V Kronice spojených osad údolí kozojedského je zaznamenáno, že první trampové (z Prahy) objevili údolí v roce 1925 a usadili se na třetím přítoku k Šembeře od Štíhlic. Postavili pak také chatu poblíž kostela sv. Martina a chata to byla společná, všem otevřená. V té době již údolí pod hradem Šemberkem bylo cílem trampů především z českobrodské strany.


foto osadafoto osadafoto osada 

Z historie osady

následující text a foto pochází z majetku pana Karla Trojánka (není-li uvedeno jinak); zápis do kroniky a uveřejnění na internetu se svolením rodiny

  • Zrození osady Smečka

Naše osada vznikla z pěveckého sboru "Panikáři", a za datum vzniku byl určen 4. listopad 1939, kdy sbor poprvé vystoupil na veřejnosti. Tehdá bylo 8 členů.

Po půlroční přestávce sešli se čtyři kamarádi: Opelt, Měšťan, Trojánek a Šulc aby pokračovali v započatém zpěvu. Tu poprvé se ozvaly hlasy po organisaci party a po novém jménu než Panikáři. Bylo usneseno, že vznikající osada se bude nazývat "Smečka", zkratka S.O.S. (stanová osada Smečka).

Název Smečka (vlastně: Smečka vlků) vyjadřuje věrnost, nebojácnost, podnikavost a soudržnost ve společnosti - čili ve smečce. Po pilné půlroční práci na organisaci osady, vstupuje tato 1. ledna 1941 do života jako ucelený spolek se svými stanovami a volitelným výborem.  Za tři roky potom vidíme zde osadu, která se může pochlubiti osadním sborem (připravujeme též sbor dívčí), ping-pongovým mužstvem, wolley-ballovým mužstvem, osadním majetkem a částečnou popularitou.

- vznik osady počítáme od 4. listopadu 1939
- osadní hymnou je píseň "Bobby", každý člen musí ji umět
- každý člen má nejen svoje práva, ale i povinnosti k osadě
- místa působnosti osady jsou v restauraci "U Müllerů", na Špičce pod Bulovkou a v Doubravčicích u Úval
k 31. 12. 1943 měla S.O.S. Smečky 23 členů
k 31. 12. 1944 měla S.O.S. Smečky 31 členů a 5 čestných členů
(pozn. zakladatelé a členové S.O.S. Smečka pocházeli převážně z Prahy-Libně)


chata K. Trojánek - nedatovánopěvecký sbor "Panikáři" nedatovánopěvecký sbor " Panikáři"  (K. Trojánek zcela vpravo) Text u fotky: V upomínku na první soutěž tremp. sborů, kterou jsme obsadili. Soutěž byla pořádána osadou "Java" v Michli na Jezerce dne 27. 3. 1941Osadní píseň Sportovní přehled (rok 1943/44)

Zasněženou plání
tmavý bod uhání,zaráží se v letu:
"Hola, hoši, pošta je tu !"
Za všech stran
se sbíhají v prostřed malé osady,
kde Bobby
rozdává zprávy, právě došlé z Kanady.
Šťasten ten, pro koho Bobby lístek má,
ruky stisk odměnou za něj přijímá.

Bobby rozdal psaní,
vypřahá ze sání
svoji milou smečku
kamarádů psů,
Večer pak,
když oheň chatu ozáří,
a voda se v kotli na grog klokotem vaří,
Vesele znějí jejich písně malou osadou

Bobby je šťasten jejich náladou.

Sportovní majetek osady S.O.S. Smečka:
1 stan A
1 stan tzv. rakouský
1 luk
1 terč
1 švihadlo
1 wolley-ballová síť
sport. brožury
Mimo to vlastní členové několik canoí, stanů, ping-pong pálek a různé trampské potřeby.


osadní zprávy 2 - rok 1943


25.-26. března 1944 konal se první tramp osady do Doubravčic do chat kamarádů V. Friče, E. Mašty a M. Duchoně.
29. 4. - 1. 5. 1944 konal se opět tramp do Doubravčic.


text převzat z osadních Zpráv č. 3 pro rok 1944 a Zpráv č. 2 pro rok 1943; zkráceno