Zajímavosti Tisk
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 13 Únor 2011 16:21
  • V září 2011 byla vydána kniha, mapující část historie obce Doubravčice.

Publikace nese název Doubravčice a podtitul Pohled do historie obce a okolí do roku 1950 (od 15 stol.n.l. do 50. let 20. stol.).
Vlastním nákladem vydal autor, knihu je možné zakoupit přímo v Doubravčicích, nejlépe na základě dohody s autorem, panem dipl.tech. Miroslavem Pačesem.
kontakt: tel. 722 714 111 (ne sms) nebo Linda Pačesová tel.  724 689 786

 

 


  • Marie Terezie, vévodkyně Savojská

Celým jménem Marie Terezie Anna Felicitas, vévodkyně Savojská a Piemontská, markraběnka Saluzská, hraběnka Svisonská, rozená kněžna z Lichtensteina (1696 - 1772).Majitelka černokosteleckého panství, pravnučka knížete Karla z Liechtensteina. Vdala se v zámeckém kostele sv. Vojtěcha za Evžena, vévodu Savojského.Po mužově smrti a po úmrtí jediného syna se věnovala charitě a stavební činnosti. Založila fond pro chudé, v roce 1736 propustila město z poddanství.Roku 1766 založila Donátský fond. Z fondu byli podporování poddaní postižení krupobitím, ohněm, pádem dobytka a jiným neštěstím. Nechala postavit několik soch sv. Donáta, nařídila stavbu 33 zvoniček ve svých obcích, dodala k nim zvony.
Sídlila ve Vídni a na zámku v Kostelci nad Černými lesy. Panovala 60 let, pochovaná je ve Vídni.

  • Antonín Slavíček

český malíř (1870 - 1910)
Slavíček je vrcholným představitelem českého umění kolem roku 1900. Slavíček vyšel z odkazu náladového realismu, ale již roku 1898 začíná tvořit obrazy barevnou skvrnou, chvatnou i rozechvělou, která vyvolává dojem pohybu a víření. Byl mistrem v zachycení světla a stínu. V pozdějších letech se setkává s francouzským impresionismem, ten jej však neovlivnil. Po mrtvici se pokouší znovu malovat, ale zklamán výsledky, zvolil raději r. 1910 dobrovolnou smrt střelnou zbraní.
Pobýval občas ve Štolmíři u Českého Brodu (manželka Bohumila byla z místního statku), zavítal i do lesů v okolí Doubravčic, kde maloval lesní zákoutí.

  • Alois Doubravský

český operní tenor (1867 - 1924)
Vlastním jménem Alois Staněk, operní pěvec, rodák z Doubravčič, stal se ředitelem brněnského Národního divadla.

  • Marie Majerová

novinářka, spisovatelka (1882 - 1967)
Narodila se v nedalekých Úvalech, rodina se později přestěhovala do Kladna. Tam vychodila školu, pak pracovala jako služebná v Budapešti, po návratu jako písařka v Praze. Snažila se o sebevzdělání, účastnila se kulturní a politického života tehdejší dělnické mládeže, zakotvila v kruhu kolem S.K. Neumanna. Pobývala ve Vídni, kde byl její muž redaktorem Dělnických listů, pak odjela studovat do Paříže. I nadále se věnovala politické práci a žurnalistice. Roku 1921 vzstoupila do KSČ, roku 1929 stranu dočasně opustila. Přeládala z francouzštiny, němčiny. K publikační činnosti se vrátila až po 2. sv. válce, ale její díla už byla silně poznamenaná změnou doby. Byla redaktorkou Rudého práva, vstoupila zpět do KSČ.
Z díla: Panenství (1907), Přehrada (1932), Siréna (1936), Havířská balada (1938), Robinsonka (1940), psala i cestopisy Africké vteřiny (1933), Zpívající Čína (1954).
Vzhledem ke svému místu narození se stala patronkou okresu a přijížděla i do Doubravčic, kde jejím jménem byl roku 1949 pojmenován právě dostavěný Kulturní dům. Zajímala se také o doubravčickou školu, zachoval se její dopis zaslaný r. 1950 žákům školy (pozn. neověřena pravost). více viz. školní kronika.Aktualizováno Neděle, 08 Leden 2012 12:33