Tisk

Obec Doubravčice na mapách

Čechové, Zličané a slovanská hradiště Müllerova mapa Čech rok 1720 I. vojenské mapování josefské z let 1764-68
originál mapy - list 13 originál mapy - list 126
mapa Stabilního katastru rok 1841 mapa katastrálního území obce turistická mapa současná
originál mapy - turistická
mapa současná mapa letecká

Povinná citace k výřezu vojenského mapování:
©1st(2nd) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive /Military Archive, Vienna
©Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E.Purkyně - http://www.geolab.cz
©Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz
Povinná citace Müllerova mapování:
© Historický ústav AV ČR - http://hiu.cas.cz

Mapový podklad: Daubrawczitz, Bezirk Schwarzkosteletz, mapa Stabilního katastru 1841
Mapový podklad: 1188

Aktualizováno Středa, 02 Listopad 2011 19:41