Tisk

<

Vyhlášky a nařízení obce Doubravčice platné k dnešnímu datuvyhláška - popis
odkaz z  roku    
Obecně závazná vyhláška kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání psůOZV č.1-2017.PDF2017
Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních herOZV č.2 - 2017.PDF2017
Obecně závazná vyhláška č.  3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Doubravčice č.1/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpadOZV č.3 - 2017.PDF2017
Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o místním poplatku ze psůOZV č. 4 - 2017.PDF2017Obecně závazná vyhláška o požárním řádu obceOZV č.1-2016.PDF2016
Nařízení o podomním prodeji NARIZENI č.1-2016.PDF 2016
Obecně závazná vyhláška o nočním kliduOZV č. 2-2016.PDF 2016
Novela vyhlášky OZV č.1 - 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem
OZV č.3-2016.pdf2016
Příloha novely vyhlášky OZV č.3-2016OZV č.3-2016-priloha.PDFZhodnocení nemovitosti, novela OZV č. 3-2015.PDF 2015
Právní rozbor obecně závazné vyhlášky OZV č. 3-2015

Průvodní dopis k posouzení vyhlášky OZV č. 3-2015

Zákaz spalování +  OZV 2-2015 přezkoumání vyhlášky a odpověď ministerstva.pdf OZV č. 2-2015.PDF 2015
Systém shromažďování, sběru... komunálního odpadu, nakládání se stavebním...
OZV č. 1-2015.PDF 2015
Příloha k vyhlášce č. 1-2015 1-2015-1.pdf 2015Zhodnocení nemovitostí (OZV, příklady výpočtu, info.pdf) - v platnosti od 1. 7. 2015 OZV č. 4-2014.PDF 2014
Koeficient daně z nemovitosti OZV č. 3-2014.PDF 2014
Poplatek za komunální odpad od r. 2015 OZV č. 1-2014.PDF 2014
2. cenová mapa stavebních pozemků OZV č. 2-2014.PDF 2014Údržba veřejné zeleně na území obce Doubravčice č. 3-2012.pdf 2012
Úhrada stočného ve dvousložkové formě č. 2-2012.pdf 2012
Užívání znaku a vlajky (praporu) obce č. 1-2012.pdf 2012Systému shromažďováníodpadu vč. stavebního č. 7-2007.pdf 2007
O pohybu psů č. 4-2007.pdf
2007
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
č. 1-2007.pdf 2007
Nařízení stanovující úseky místních komunikací vyjmuté ze zimní údržby č. 1-2006.pdf 2006
Závazná část změny č. 1 územního plánu obce Doubravčice č. 17-2005.pdf 2005
Poplatek ze psů č. 10-2004.pdf 2004
Závazná část územního plánu obce Doubravčice č. 6-2002.pdf 2002