Tisk
Sobota, 05 Únor 2011 15:48

logo czech point

Od 09.11.2009 nabízí v úředních hodinách (v případě potřeby i mimo úřední hodiny) pracoviště CzechPoint na Obecním úřadě v Doubravčicích tyto služby:

  • úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku
  • úředně ověřený výpis ze živnostenského rejstříku
  • úředně ověřený výpis z rejstříku trestů
  • úředně ověřený výpis z rejstříku insolvenčních řízení
  • výpis z registru bodového hodnocení řidiče
  • úředně ověřený výpis z katastru nemovitostí

Výpis z rejstříku trestů a výpis z registru bodového hodnocení řidiče je možné vydat pouze osobně žadateli, nebo zmocněnci, který předloží úředně ověřenou plnou moc.

Za výpis je dle ust. zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vybírán poplatek 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další započatou stranu. Poplatek se platí na místě v hotovosti.


Co je to CzechPoint ? http://www.czechpoint.cz/web/index.php