Tisk
Sobota, 05 Únor 2011 15:59

E-podatelna - prostředník pro zaslání elektronické datové zprávy na OÚ Doubravčice


Elektronickou datovou zprávu můžete zaslat:

  • e-mailem na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  • pozemní poštou na adresu: OÚ Doubravčice, Obecní 94, 282 0
  • doručit osobně v úředních hodinách na adresu (v případě potřeby i mimo úřední hodiny): OÚ Doubravčice 94, 282 01 Český Brod

Pravidla pro podání elektronické zprávy prostřednictvím e-mailu
Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Obecní úřad Doubravčice datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte IČ (DIČ) a název subjektu.
Elektronická adresa elektronické podatelny: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Časová možnost podání: kdykoliv
Potvrzení přijetí: následující úřední den 
Úřední dny: pondělí, pátek (v případě potřeby i mimo úřední hodiny)

Pravidla pro doručení elektronické zprávy pozemní poštou nebo osobně
Místo podání datové zprávy: OÚ Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01 Český Brod
Pozemní poštou: kdykoliv
Osobně: v úřední dny OÚ (v případě potřeby i mimo úřední hodiny) 

Potvrzení přijetí
Pozemní poštou: přijetí se nepotvrzuje
Osobně: v den převzetí datové zprávy
Úřední dny: pondělí a pátek (v případě potřeby i mimo úřední hodiny)


Upozornění

V uvedeném místě podání datové zprávy jsou přijímána všechna podání učiněná prostřednictvím datových nosičů a elektronicky podepsaná.
Datové zprávy umístěné na datových nosičích doručených fyzicky na podatelnu osobně, nebo prostřednictvím pozemní pošty, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.

Způsob zpracování odeslané datové zprávy
Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:
Kontrola elektronické datové zprávy:

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
  • podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání pouze v případě, že datová zpráva byla doručena osobně na podatelnu
  • pokud byla datová zpráva na datovém nosiči podaná prostřednictvím pozemní pošty, podatelna potvrzení elektronicky nezasílá

Potvrzení doručení datové zprávy
Každá osobně doručená datová zpráva bude písemně potvrzená s níže uvedeným textem.
VZOR: Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně OÚ Doubravčice na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS. Identifikátor dokumentu - Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

Seznam oprávněných zaměstnanců OÚ Doubravčice, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát
Jméno a příjmení:
Č. certifikátu:
Vydavatel kvalif. certifikátu:

Technické parametry datové zprávy
Před zasláním datové zprávy si prostudujte podmínky, za jakých bude Vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude OÚ Doubravčice postupovat v souladu s platnou legislativou.
Technické parametry přijímaných datových zpráv: Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .docx, .txt, .rtf, .jpg, .jpeg, .png, .htm, .html, .xhtml. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 4 MB.
Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy: Datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči OÚ Doubravčice činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

  • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
  • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno