Tisk
Sobota, 05 Únor 2011 16:39

SVOZ ODPADU 2017

UPOZORNĚNÍ: CENA SVOZU ODPADU PRO ROK 2017 SE NEMĚNÍ!
POPLATKY NA ROK 2017 SE BUDOU HRADIT JAKO VŽDY V MĚSÍCI LEDNU (RESP. DO 30. 4. 2017; viz vyhláška 1/2014).

SBĚRNÝ DVŮR ČESKÝ BROD-LIBLICE

 • SD Liblice, Průmyslová ulice
 • otevírací doba: úterý 14-18 h / středa a pátek 13-17 h / sobota 8-16 h
 • pro občany Doubravčic uložení roztříděného odpadu zdarma (nutnost prokázání trvalého pobytu v obci podmínkou)

Ukládání biologických odpadů rostlinného původu:
Bude k dispozici v období od 1. dubna do 31. prosince kalendářního roku v ulici K Jízdárně (objekt Technických služeb Doubravčice, s.r.o., označený prostor před první budovou), vždy 4x v měsíci o víkendu počínaje pátkem, konče nedělí.

__________________________________________________


Od 1.1.2015 vstoupila v platnost nová vyhláška č. 1/2014 TKO (cena za svoz odpadu). Svoz odpadu bude prováděn každý LICHÝ TÝDEN a to ve středu.

Od 1.1.2015 byl posílen počet míst stání na separovaný odpad = plasty, papír, sklo.
Stávající stanoviště byla posílena a nyní jsou kontejnery na těchto místech (stav platný i pro rok 2017)

 • Ulice Obecní (u Kulturního domu) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje
 • Ulice K Bytovkám (u bytovek) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly)
 • Ulice V Průhonku (na návsi za kapličkou v uličce k bývalému JZD) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly)
 • Ulice V Dolíčku (na Zámkách) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly)
 • Ulice Na Vysoké mezi (na konci Jeřabinové cesty "Stará Zámka") - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly)
 • Ulice Nad Lomem (u vodojemu) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje
 • ího úřadu) – kovy (plechovky od nápojů, konzervy apod.).
 • k dispozici je také kontejner na TEXTIL (u vodojemu a u KD)

 • Svoz bude prováděn vždy v případě potřeby (po naplnění), tzn. operativně "na zavolání". Věříme, že toto opatření podpoříte zvýšeným tříděním, vedoucím ke konečné úspoře nás všech. 

Prosba: V případě plného kontejneru nenechávejte odpad v jeho okolí a zajeďte k dalšímu stání, kde bude kontejner volný. Děkujeme. Zanechání odpadu u plného kontejneru může být pod sankcí až 5 000,- Kč.

SVOZOVÉ NÁDOBY (POPELNICE)
Nabízí k prodeji TS Doubravčice

SVOZOVÁ NÁDOBA NA KOVY
Před OÚ je občanům k dispozici 240 l popelnice určená na KOVY tj. lze do ní vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky. Obyvatele prosíme o pečlivé "sešlápnutí" vhazovaných kovových předmětů tak, aby zabíraly v popelnici co nejméně místa.Velké kovové věci patří stále na sběrné dvory!
Popelnice je umístěna na dvoře OÚ, který je monitorován.Jaké jsou sankce za ukládání odpadu mimo sběrné nádoby ?

Za ukládání odpadu mimo sběrné nádoby, nebo ukládání jiného odpadu do nádob než pro který jsou určeny, hrozí fyzickým osobám dle přestupkového zákona pokuta až do 50.000 Kč a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti a právnickým osobám až do 300.000 Kč.