Tisk
Středa, 09 Únor 2011 10:12
Archiv - úřední deska obce Doubravčice 2016

rok 2016


úřední deska od úřední deska do název a anotace zodpovídá


Zápisy ze zasedání zastupitelstva (a pozvánky na zasedání)
27.12. 2016
Zápis ze sasedání zastupitelstva 20.12. 2016 J.Prkno
14.11. 2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva 8. 11. 2016 J. Prkno
5.9. 2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva 30. 8. 2016 J. Prkno
21.06.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 21. 6. 2016 J. Prkno
23.03.2016 Zápis ze zasedání zastupitelstva 17.3.2016.pdf J. Prkno


Vyhlášky a oznámení, záměry
27.12.2016 11.1. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Doubravčice č. 3/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Doubravčice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem J. Prkno
27.12.2016 11.1. 2017 Příloha vyhlášky č. 3/2016 J. Prkno
21.12.2016
Úprava nájemní smlouvy dodatkem č. 3 s MŠ Lednáček J. Prkno
14.11.2016
Prodej stavby vodovodního přivaděče J. Prkno


Rozpočet, závěrečné zprávy
27.12. 2016
Návrh rozpočtu pro rok 2017 J. Prkno


Rozpočet 2016.pdf J. Prkno
16.05.2016 01.06.2016 Závěrečný účet obce za rok 2015 J. Prkno
16.05.2016 01.06.2016 Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2015 J. Prkno
16.05.2016 01.06.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12. 2015 J. Prkno
16.05.2016 01.06.2016 Rozvaha - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti k 31.12. 2015 J. Prkno
16.05.2016 01.06.2016 Příloha - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnost k 31.12. 2015 J. Prkno
16.05.2016 01.06.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 J. Prkno


Různé


Středočeský kraj, odbor kontroly
07.11.2016
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Doubravčice za rok 2016 Katrnoška


MěÚ Český Brod, FÚ Český Brod
12.12.2016 27.12.2016

Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/113 v Doubravčicích. Náhled situace zde.

Katrnoška


MěÚ Říčany, FÚ Říčany


MěÚ Kostelec nad Černými lesy

Archiv - úřední deska obce Doubravčice 2015

rok 2015


úřední deska od úřední deska do název a anotace zodpovídá


Zápisy ze zasedání zastupitelstva (a pozvánky na zasedání)
28.12.2015
ZJ - 8 - 2015 (21.12.2015).pdf J. Prkno
16.11.2015
ZJ - 7 - 2015 (12.11.2015).pdf J. Prkno
21.10.2015
ZJ - 6 - 2015 (20.10.2015).pdf J. Prkno
16.09.2015

ZJ - 5 - 2015 (09.09.2015).pdf

J. Prkno
11.06.2015
ZJ - 4 - 2015 (09.06.2015o).pdf J. Prkno
20.04.2015
ZJ - 3 - 2015 (16.04.2015).pdf J. Prkno

16.03.2015
ZJ - 2 - 2015 (12.03.2015).pdf J. Prkno
16.02.2015
ZJ - 1 - 2015 (11.02.2015).pdf J. Prkno
02.01.2015 úř. deska rok 2014 ZJ -10 - 2014 (29.12.2014).pdf J. Prkno


Vyhlášky a oznámení, záměry
28.12.2015
OZV č. 3 - zhodnoc.nemovitosti, novela.pdf J. Prkno
02.07.2015 ÚP k nahlédnutí od 20.7.-21.8.2015 na OÚ Územní plán obce č. 5.pdf (oznámení + změny) J. Prkno


Rozpočet, závěrečné zprávy
04.12.2015
Rozpočet 2016 - návrh.pdf J. Prkno
11.06.2015
Účetní závěrka obce Doubravčice.pdf J. Prkno
19.05.2015
Kontrola 18.5.2015.PDF J. Prkno
19.05.2015
Závěrečný účet obec - 2014.pdf J. Prkno
19.05.2015
Rozvaha a výkazy obce k 31.12.2014.pdf J. Prkno


Různé
20.04.2015
Výroční zpráva 2014.pdf - přístup k informacím
J. Prkno
15.04.2015

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe- komplet.pdf (Návrh, výzva, seznam obcí) J. Prkno


MěÚ Český Brod, FÚ Český Brod
06.11.2015
PLATBA DANE Z NEMOVITOSTI PRES SIPO.pdf


MěÚ Říčany, FÚ Říčany


MěÚ Kostelec nad Černými lesyArchiv - úřední deska obce Doubravčice 2014

rok 2014


úřední deska od úřední deska do název a anotace zodpovídá


Zápisy ze zasedání zastupitelstva (a pozvánky na zasedání)
02.01.2015
ZJ - 10 -2014 (29.12.2014).pdf J. Prkno
09.12.2014

ZJ - 9-12-2014 (3.12.2014).pdf J. Prkno
12.11.2014
ZJ - 8-11-2014 (11.11.2014).pdf J. Prkno
05.11.2014
ZJ 7-11-2014 (4.11.2014).pdf J. Prkno
23.09.2014
ZJ 6-9-2014 (22.9.2014).pdf J. Prkno
20.08.2014
ZJ 5-8-2014 (19.8.2014).pdf J. Prkno
08.07.2014
ZJ 4-7-2014 (7.7.2014).pdf J. Prkno
06.05.2014
ZJ 3-5-2014 (2.5.2014).pdf J. Prkno
24.03.2014
ZJ 2-3-2014 (20.3.2014).pdf J. Prkno
19.02.2014
ZJ 1-2-2014 (14.2.2014).pdf J. Prkno


Vyhlášky a oznámení, záměry
23.09.2014
Návh změny č. 4 ÚP.pdf J. Prkno
23.09.2014
Vyhodnocení vlivů změny č. 4 ÚP.pdf J. Prkno
23.09.2014
Opatření obecné povahy- územní plán č. 4.pdf J. Prkno
23.09.2014
směrnice 2- 2014 veřejné zakázky malého rozsahu.pdf J. Prkno
03.06.2014
ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU 1.pdf J. Prkno
28.05.2014

ÚP Doubravčice - změna č. 4 - závěřečné projednání návrhu II _1_.pdf J. Prkno


Rozpočet, závěrečné zprávy
13.12.2014
rozpočet pro rok 2015.pdf J. Prkno
19.10.2014
http://rozpocet.alis.cz/00235369/2014 - plnění rozpočtu k 9/2014

12.09.2014
Audit hospodaření 4.9.2014.pdf J. Prkno
12.04.2014
Zaverecny_ucet_obec_2013.pdf J. Prkno


Různé


MěÚ Český Brod, FÚ Český Brod


MěÚ Říčany, FÚ Říčany


MěÚ Kostelec nad Černými lesyArchiv - úřední deska obce Doubravčice 2013

rok 2013


úřední deska od úřední deska do název a anotace zodpovídá


Zápisy ze zasedání zastupitelstva (a pozvánky na zasedání)
27.12.2013 - ZJ - 9-12-2013 (27.12.2013).pdf J. Prkno
13.11.2013 - ZJ -8-11-2013 (12.11.2013).pdf J. Prkno
05.09.2013 - ZJ - 7-9-2013 (3.9.2013).pdf J. Prkno
16.08.2013 - ZJ - 6-8-2013 (15.8.2013).pdf J. Prkno
12.07.2013 - ZJ - 5-7-2013 (9.7.2013).pdf J. Prkno
15.05.2013 - ZJ - 4-5-2013 (23.5. 2013).pdf J. Prkno
18.04.2013 - ZJ - 3-4-2013 (16.4.2013).pdf J. Prkno
27.03.2013 - ZJ - 2-3-2013 (26.3.2013).pdf J. Prkno
11.02.2013 -
ZJ - 1-2-2013 (7.2.2013).pdf J. Prkno


Vyhlášky a oznámení
01.10.2013
ÚP Doubravčice - změna č. 4 - závěřečné projednání návrhu.pdf J. Prkno
11.02.2013

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU 1.pdf
Změna ÚP č.4 a vlivů na ŽP. - oznámení.pdf
Změny ÚP č. 4 - výkresy.pdf
vyhodnocení vlivů ŽP - nabidka_SEA_doubravcice_4z_240812.pdf
vyhodnocení změny ÚP č. 4 - udržitelný rozvoj Doubravčice.pdf
Návh změny č. 4 ÚP.pdf

J. Prkno
11.02.2013 26.02.2013 Oznámení o zřízení přestupkové komise.pdf J. Prkno


Rozpočet, závěrečné zprávy
11.12.2013
rozpočet pro rok 2014.pdf
22.04.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. obce - audit.pdf


Různé


MěÚ Český Brod, FÚ Český Brod


MěÚ Říčany, FÚ Říčany


MěÚ Kostelec nad Černými lesy


Archiv - úřední deska obce Doubravčice 2012

rok 2012
úřední deska od úřední deska do název a anotace zodpovídá


Zápisy ze zasedání zastupitelstva (a pozvánky na zasedání)

28.12.2012

ZJ 7-12-2012.pdf

J. Prkno
27.11.2012
ZJ 6-11-2012.pdf
J. Prkno
09.10.2012
ZJ 5-10-2012.pdf
J. Prkno
01.08.2012
ZJ 31.7.2012.pdf J. Prkno
25.06.2012
ZJ 3-06-2012.pdf
J. Prkno
20.04.2012
ZJ 2-04-2012.pdf
J. Prkno
15.03.2012
ZJ 1-03-2012.pdf
T. Němec


Vyhlášky a oznámení


Rozpočet, závěrečné zprávy

26.04.2012
11.05.2012
Závěrečný účet 2011.pdf J. Prkno
28.12.2012 11.01.2013 rozpočet pro rok 2013.pdf J. Prkno


Různé


MěÚ Český Brod, FÚ Český BrodMěÚ Kostelec nad Černými lesyArchiv - úřední deska obce Doubravčice 2011

rok2011
úřední deska od úřední deska do název a anotace zodpovídá


Zápisy ze zasedání zastupitelstva

30.12.2011 - ZJ 8-12-2011.pdf Tomáš Baborský
15.12.2011 -
ZJ 7-12-2011.pdf Tomáš Baborský
20.10.2011 -
ZJ 6-10-2011.pdf Tomáš Němec
06.08.2011 -
ZJ 5-08-2011.pdf
Jaroslav Prkno
02.07.2011 - ZJ 4-07-2011.pdf Tomáš Baborský
10.05.2011 - ZJ 3-05-2011.pdf
Tomáš Baborský
11.03.2011 - ZJ 2-03-2011.pdf
Tomáš Baborský
25.02.2011 - ZJ 1-02-2011.pdf
Tomáš Baborský


Vyhlášky a oznámení


Rozpočet, závěrečné zprávy

28.11.2010
návrh rozpočtu 2012 platný.pdf Jaroslav Prkno


návrh rozpočtu 2011.pdf Jaroslav Prkno
18.04.2011
Zaverecny_ucet_obec_2010.pdf
Jaroslav Prkno


Různé
30.12.2011 - Petice kamionová  doprava.pdf - OÚ Tismice M. Zdražilová


MěÚ Český Brod, FÚ Český BrodMěÚ Kostelec nad Černými lesyArchiv - úřední deska obce Doubravčice 2010

rok 2010Zápisy ze zasedání zastupitelstva

21.12.2010 ZJ 7-12-2010.pdf

15.11.2010 ZJ 6-13-2010.pdf

02.11.2010 ZJ 5-11-2010.pdf

04.10.2010 ZJ 4-10-2010.pdf

06.08.2010 Zj 3-08-2010.pdf

12.05.2010 ZJ 2-05-2010.pdf

29.03.2010 ZJ 1-03-2010.pdf


Vyhlášky


Rozpočet


rozpocet 2010 prijmy.pdf


rozpocet 2010 vydaje.pdf


Různé
Archiv - úřední deska obce Doubravčice 2009 - 2005

rok 2009Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

21.12.2009 zápis z mimořádného zasedání dne M6-12-2009

30.11.2009 zápis ze zasedání zastupitelstva dne 5-11-2009

25.10.2009 zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva dne  M5-10-2009

09.10.2009 zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva dne M4-10-2009

12.10.2009 zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4-10-2009

01.08.2009 zápis z mimořádného zastupitelstva dne M3-7-2009

29.06.2009 zápis z mimořádného zastupitelstva dne M2-6-2009

10.05.2009 zápis ze zasedání zastupitelstva dne 3-5-2009

30.03.2009 zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva dne M1-3-2009

09.03.2009 zápis ze zasedání zastupitelstva dne 2-3-2009

22.01.2009 zápis ze zasedání zastupitelstva dne 1-1-2009

Vyhlášky


Rozpočet


vyuctovani hospodareni 2009].pdf
rok 2008Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

18.11.2008 zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4-11-2008

08.09.2008 zápis ze zasedání zastupitelstva dne 3-9-2008

01.06.2008 zápis ze zasedání zastupitelstva dne 2-5-2008

02.03.2008 zápis ze zasedání zastupitelstva dne 1-2-2008


Vyhlášky


Rozpočet


rozpocet 2008 prijmy.pdf


rozpocet 2008 vydaje.pdf


rozpoctovy vyhled 2008-2011.pdf


Různé


závěrečný účet 2008
rok 2007Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

25.12.2007 zápis ze zasedání zastupitelstva z 8-12.12.2007

01.11.2007 zápis z 10. zasedání zastupitelstva 7-11-2007.pdf

30.08.2007 zápis z 9. zasedání zastupitelstva  6-8-2007.pdf

15.06.2007 zápis z 8. zasedání zastupitelstva  5-6-2007

30.04.2007 zápis ze 7. zasedání zastupitelstva  4-4-2007

13.04.2007 zápis z 6. zasedání zastupitelstva 3-4-2007.pdf

20.03.2007 zápis ze zasedání zastupitelstva 2-3-2007.pdf

29.01.2007 zápis ze zasedání zastupitelstva 1-1-2007.pdf


Rozpočet obce


rozpocet 2007 prijmy.pdf


rozpocet 2007 vydaje.pdf


Různé
rok 2006Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

18.12.2006 zápis ze 3. zasedání zastupitelstva 3-12-2006.pdf

24.11.2006 zápis ze 2. zasedaní zastupitelstva 2-11-2006.pdf

03.11.2006 zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva 1-11-2006.pdf


Rozpočet


rozpocet 2006 prijmy.pdf

Různé


zpráva o výsledku dílčí kontroly hospodaření z 3.11.2006 dilci prezkoumani 11-2006.pdf


příjmy a výdaje na likvidaci komunálního odpadu v roce 2006 zde


jednací řád veřejných zasedání zastupitelstva obce jednaci rad zasedani.pdf

rok 2005Rozpočet


rozpocet 2005 prijmy.pdf


rozpocet 2005 vydaje.pdf
Aktualizováno Sobota, 14 Leden 2017 22:26